E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstavy Atlas krajiny České republiky a Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky Knihovny geografie PřF UK jsou stále velice žádané.

Zájem ze strany knihoven o zapůjčení putovních výstav Atlas krajiny České republiky a Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky jsou žádány pro další výstavní síně a galerie knihoven.

 

Výstava veřejnosti představuje unikátní mapové dílo Atlas krajiny České republiky, které vznikalo po dobu sedmi let. Vydání atlasu je prvním počinem svého druhu v historii samostatné České republiky a podle mezinárodně schválených kriterií lze toto dílo nazvat národním atlasem. Obří atlas má úctyhodné rozměry 1 metr krát 60 centimetrů a váží okolo 10 kilogramů. Na tvorbě se podílelo 356 odborníků ze 133 institucí, a proto také v sobě ukrývá bohatství 1 137 mapových a dalších grafických objektů. Hlavním cílem zpracování atlasu bylo poskytnout co nejpodrobnější obraz současného stavu, minulosti i budoucího vývoje české krajiny a jejích částí (např. hydrosféra, zemědělství, památky). Vytvořené dílo by mělo být využitelné jak centrálními a regionálními úřady a institucemi, tak vysokými a středními školami a samozřejmě veřejností, odbornou i laickou. Každého, kdo se zajímá o krajinu, atlas jistě osloví. Jediný svazek obsahuje vyčerpávající obraz české krajiny a života člověka v ní. Návštěvníci na výstavě naleznou ukázky stránek ze všech osmi základních oddílů atlasu. Nečekají je však zdaleka jen mapy. Nedílnou součást atlasu totiž tvoří také grafy, fotografie, výkresy a dokonce i otisky starých map a reprodukce uměleckých děl předních českých výtvarníků, zachycující vývoj krajiny. Výstava představuje krajinu jako objekt studia různých vědeckých oborů. Seznamuje s různými typy krajin v Česku, s průběhem ničivých povodní v nedávné době i v historii, s chráněnými krajinnými oblastmi nebo také se současným stavem českého průmyslu. Dává nahlédnout do přírodních zdrojů energie, změn využití půdy za posledních 150 let v příměstské krajině nebo v Krušných horách. Zájemci se mohou seznámit i s tím, jak vypadá průřez půdou zvanou hnědozem, rendzina či pseudoglej. Expozice dále představuje okresy s nejstarší populací a s nejvyššími počty dětí připadajících na jednu ženu. Širokou paletu atlasu doplňují i etnografické informace, například jaký je¨rozdíl mezi svátečním krojem ze Slezska, Hané a Podkrkonoší. Pozoruhodné jsou i mapy kostelů, zámků, synagog a dalších objektů zaniklých od roku 1938 do současnosti. Překvapujícími detaily atlasu jsou například dokumenty k průběhu zemětřesení z 15. Ledna 1858 v Česku.

 

Atlas krajiny

Nedílnou součástí Atlasu krajiny České republiky jsou i fotografie           

Fotografie z vernisáží výstav: 

vernisáž 1

vernisáž 2                    

                               

 

Publikováno: Úterý 13.11.2012 00:00

Akce dokumentů