E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava: Jazyk je srdcem národa – národnostní menšiny, 29. 11. 2012 - 31. 1. 2013

Výstava Používání jazyků národnostních menšin na jižním Slovensku na příkladu veřejných nápisů 1918−2011 Univerzita Karlova v Praze, předsálí Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty UK.
Čas 29.11.2012   16:30
18.01.2013   19:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Ve čtvrtek, 29. listopadu 2012 bude v předsálí Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájena výstava o pozici jazyka národnostní menšiny na území cizojazyčného státu. Používání maďarštiny ve veřejné sféře na území jižního Slovenska od roku 1918 si návštěvníci prohlédnou prostřednictvím fotografií, textových panelů a dobových tabulí, které ukazují vizuální podobu dvojjazyčnosti.

Různé nápisy, oficiální a veřejné dokumenty podávají svědectví o osudu maďarské národnostní menšiny, jež se ze dne na den ocitla, ač na rodném území, na území cizího státu. Výstavu organizuje Fórum Institut pro výzkum menšin ze slovenského Šamorína ve spolupráci s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vznikem Československa po první světové válce se půlmilionová maďarská komunita na jižním Slovensku najednou ocitla na území cizojazyčného státu. Při budování nového slovanského státu byla považována za cizí element. Jaký byl osud používání jazyka maďarské menšiny ve veřejné sféře v následujících desetiletích? S měnícím se politickým klimatem – občas více či méně příznivým a tolerantním – se měnila také pravidla pro používání jazyka ve veřejném dění. Výstava ukáže, jak se změny pravidel projevovaly v běžném každodenním životě. Rozpory mezi nastavením pravidel a faktickým jednáním při používání jazyka menšiny nalezneme v téměř stoleté historii maďarské menšiny na Slovensku. Jaké poučení by si mohla současná formulace (nejen jazykových) práv národnostních menšin vzít z legislativních nařízení první republiky?

 

Praha - výstava

 

Názory bratislavských intelektuálů na výstavu si poslechněte zde:

http://www.youtube.com/watch?v=UoMS6KHLA8s

 

Kde?
PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 2. patro - V předsálí Knihovny geografie PřF UK

Kdy?
29. listopad 2012 – 18. leden 2013

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek, 29. listopadu 2012, v 16:30 hod. Výstavu slavnostně zahájí PhDr. Evžen Gál, Ph.D., z Katedry středoevropských studií (Filozofická fakulta UK) a RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., z Katedry sociální geografie a regionílního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

 

Pozvánka vernisáž

 

 

Publikováno: Čtvrtek 29.11.2012 00:00

Akce dokumentů