E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava "Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu" od 19.12.2013

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, geografická sekce, pořádá v předsálí Základní geografické knihovny, Praha 2, Albertov 6, 2. Patro výstavu s názvem "Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu". Vernisáž této výstavy se uskuteční 19.12.2013 v 16:00.
Čas 19.12.2013   16:00
19.02.2014   13:25
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Motto výstavy: 

Horské ledovce ustupují

Roste počet nových nestabilních jezer

Zvyšuje se riziko jejich protržení

Mění se hydrologický režim ledovcových řek

 

V rámci výstavy jsou prezentovány výsledky, kterých bylo dosaženo během dvou projektů české rozvojové spolupráce v Kyrgyzstánu od roku 2004 do roku 2010 a návazného mezinárodního projektu NATO, zaměřených na výzkum průvalových jezer v souvislosti s dopadem změny klimatu ve velehorách. Autoři nejprve prezentují výsledky rizikové analýzy horských jezer, z nichž 12 zařadili do stupně nejvyššího rizika s bezprostřední možností průvalu. Z této skupiny se věnují především Jezeru Petrova v jižním Tian Shanu, které prodělává neobyčejně dynamický vývoj v souvislosti s rychlým ústupem stejnojmenného ledovce. Detailně analyzují vývoj ledovce, hloubkové poměry jezerní pánve a růst plochy jezera. Podrobně se věnují rovněž stabilitě morénové hráze jezera, která je z velké části tvořena pohřbeným ledem. Na výstavě je rovněž prezentován možný katastrofický vliv potenciálního průvalu tohoto  jezera na úložiště toxických odpadů z provozovaného dolu na zlato kanadské privátní firmy Kumtor.

Šestiletý výzkum průvalových jezer v Kyrgyzstánu se týká velmi aktuálního problému dopadu klimatické změny ve světových velehorách. S oteplováním klimatu roste dynamika rizikových přírodních procesů. Výzkum je pojat široce interdisciplinárně,  přičemž se kombinují metody a přístupy geomorfologie, hydrologie, limnologie, klimatologie, inženýrské geologie a geofyziky. Konsolidovaný výzkumný tým (tvořený pracovníky Přírodovědecké fakulty UK v Praze, firem Geomin Jihlava a Gimpuls Praha) byl hlavním organizátorem již tří mezinárodních vědeckých konferencí “Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas”, které se postupně konaly v září 2009  v kyrgyzském hlavním městě Biškek, v září  2011 v tádžickém hlavním městě Dušanbe a opět v září 2013 na kyrgyzském jezeře Issyk-Kul. Konference byly hojně navštíveny špičkovými vědci z více než 20 zemí,  přispěly k rozšíření badatelských poznaků českého týmu ve světě a posílily mezinárodní renomé českých vědců.

 

Přehled projektů (projekty české rozvojové spolupráce):

Vedení projektů: Geomin, družstvo, Jihlava (hlavní řešitel RNDr. Michal Černý)

Spolupráce: Přírodovědecká fakulta UK, katedra fyzické geografie a geoekologie (vedoucí skupiny Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.)

 

Monitoring vysokohorských ledovcových jezer  a ochrana obyvatelstva před katastrofálními následky povodní vzniklých průtržemi morénových hrází (2004 – 2006)

Cílem bylo studium vybraných jezer, zhodnocení nebezpečnosti jednotlivých typů

a rizik konkrétních jezer a návrhy dalšího řešení jejich zabezpečení

 

Analýza rizik  omezení důsledků protržení hrází vysokohorských jezer (2007- 2010) 

Cíle projektu:

-  Studium jezer v dosud nestudovaných oblastech Kyrgyzstánu a zhodnocení jejich

    nebezpečnosti

-  Analýza rizik ve dvou modelových údolích

-  Vybudování a provoz monitorovací a výzkumné stanice Adygine

-  Prognózní zhodnocení klimatických trendů, vývoje zalednění a vývoje jezer

 

Jezero Kyrgyzstán

 

Návazný projekt NATO:

Glacier  Hazards  in  Kyrgyzstan:  Implications  for  Resource  Development and Water  Security  in  Central  Asia

NATO-country Project Co-ordinator  (grant holder): Prof. Dr. Bohumír Janský, Charles University in Prague, Faculty of Science

Partner-country Project Co-ordinators:

Dr. Olga Tutubalina,  University Centre for Engineering Geodynamics,  Moscow, Russia

Dr. Sergey Erokhin,  Kyrgyz State Geoagency, Bishkek, Kyrgyz Republic  

                                                                

Principal Investigators:

Černý Michal, Dr., Adygine Endowment Fund, Czech Republic,

Dr. Zbyněk Engel, Dr. Miroslav Šobr, Charles University in Prague, Faculty of Science,

Dr. Dmitry Petrakov,  Dr. Sergey Chernomorets, Moscow State University, Moscow, Russia, Dr. Ivan Lavrentiev, Institute of Geography, Moscow, Russia

Prof. Dr. Stephen Evans,  University of Waterloo, Waterloo, Canada

 

KDY? od 19. prosince 2013 do února 2014

KDE? předsálí Základní geografické knihovny, Praha 2, Albertov 6, 2. Patro

 

Pozvánka Jezera Kyrgyzstán

 

 

Publikováno: Čtvrtek 19.12.2013 14:00

Akce dokumentů