E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky voleb do Akademického senátu UK pro volební období 2016 - 2019

Čtvrtek a pátek byly na celé Univerzitě Karlově dny voleb do Akademického senátu. Výsledky voleb za naši fakultu jsou již známy.

 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dílčí volební komise ve složení :  Vojtěch Havlíček, Jiří Hudeček, Jan Kretschmer, Martin Kuthan zjistila na svém zasedání dne 27. 11. , že voleb ve dnech 25. -  26. 11.  se z celkového počtu 490 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 229,  tj. 47 %; volba byla provedena elektronicky s 229 platnými hlasovacími lístky; z celkového počtu 4947 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 741 tj.15 %; volba byla provedena elektronicky se 741 platnými hlasovacími lístky.

 

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):

 

Jan Černý:                               174 platných hlasů, tj. 76 % z počtu voličů, kteří se účastnili voleb;

Petr Hodek:                              95 platných hlasů, tj. 41 % z počtu voličů, kteří se účastnili voleb;

Fatima Cvrčková:                     87 platných hlasů, tj. 38 % z počtu voličů, kteří se účastnili voleb;

Alena Drda Morávková:          63 platných hlasů, tj. 28 % z počtu voličů, kteří se účastnili voleb;

 

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

 

Jan Kříž:                                  539 platných hlasů, tj. 73 % z počtu voličů, kteří se účastnili voleb;

David Hurný:                         453 platných hlasů, tj. 61 % z počtu voličů, kteří se účastnili voleb;

Michal Zima:                          280 platných hlasů, tj. 38 % z počtu voličů, kteří se účastnili voleb;

 

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly  v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK byli pro volební období od - do zvoleni:

 

z řad akademických pracovníků

1. prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

2. prof. RNDr. Petr Hodek,  CSc.

 

z řad studentů

1. Mgr. Jan Kříž

2. Mgr. David Hurný

 

Náhradníky byli podle čl. 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK zvoleni/y:

 

z řad akademických pracovníků

1. Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr.rer.nat.

2. RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.

 

z řad studentů

1. Bc. Michal Zima

 

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Hlavní volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení, popřípadě stížnost.

Publikováno: Sobota 28.11.2015 10:10

Akce dokumentů