E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecká konference Přírodovědecké fakulty UK - 4. ročník!

Ve středu 14. listopadu 2012, od 8:30 do 16:00, se bude konat ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, již 4. ročník Vědecké konference PřF UK.

Významnou součástí Vědeckých konferencí Přírodovědecké fakulty jsou již  tradičně i  přednášky zahraničních odborníků. V letošním roce obohatí  konferenci svými přednáškami – prof. Josef Michl z University of Colorado, Boulder  a prof. Dr. Michal Kučera z Univesität  Bremen, Německo.  Děkan PřF UK, profesor Bohuslav Gaš, v rámci konference předá Ceny děkana pro nejlepší absolventy za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu, Ceny děkana pro nejlepší absolventy za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu a Ceny děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let. Součástí konference budou i  prezentace laureátů Stipendia  l´Oréal pro ženy ve vědě, Ceny Jaen Marie Lehna, Hlávkovy ceny, Ceny J. Heyrovského, Ceny Václava Příhody  a Ceny Učené společnosti České republiky.

 

Oficiální zvací dopis děkana Přírodovědecké fakulty UK, prof. Bohuslava Gaše:

Kolegyně, kolegové, studentky, studenti,

zvu vás srdečně na nyní už tradiční Vědeckou konferenci naší fakulty. Program bude exciting :-), protože se svými přednáškami vystoupí dvě význačné světové osobnosti, které mají blízko k naší fakultě a kromě toho uslyšíte prezentace studentů a mladých pracovníků, kteří budou oceněni Cenou děkana a  dalšími význačnými cenami udělovanými v tomto státě.

Těším se na Vás.
Bohuslav Gaš
děkan

 

PROGRAM Vědecké konference PřF UK, 14. listopadu 2012, Velká geologická posluchárna, Albertov 6

8.30–8.40

Zahájení, krátký proslov děkana

8:40–9:25

Prof. Josef Michl, (University of Colorado, Boulder): “Bubliny uvnitř molekul –   detektivní povídka“

 

9:25-10:25

Ceny děkana pro nejlepší absolventy za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu převezmou:

Mgr. Jan Fíla

Mgr. Andrej Morávek

Mgr. Vít Peřestý

Mgr. Renata Norková

 

10.25–10.45

Přestávka, káva

10:45-12:00

Ceny děkana pro nejlepší absolventy – nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu převezmou:

Mgr. Jan Burda, Ph.D.

RNDr. Lenka Filipová, Ph.D.

Mgr. Ondřej Gahura, Ph.D.

RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D.

Mgr. Jana Svobodová, Ph.D.

12:00-13:00

Ceny děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let převezmou:

RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.

RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.

Mgr. Aneta Šťastná, Ph.D.

 

13:00-14:00

Přestávka občerstvení

14:00-14:45

Prof. Dr. Michal Kučera, Universität Bremen, Německo:  “Oceány doby ledové: minulost klíčem k budoucnosti”

 

14:45-15:15

RNDr. Karolína Pecková, Ph.D., (katedra analytické chemie) „Elektroanalýza biologicky aktivních organických sloučenin“

LAUREÁTKA STIPENDIA L´ORÉAL PRO ŽENY VE VĚDĚ

RNDr. Michal Kolář (katedra fyzikální a makromolekulární chemie) „Počítače ve světě atomů a molekul“

CENA JEAN MARIE LEHNA, CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI

15:15-15:45

Představení dalších oceněných formou krátkých prezentací na obrazovce:

CENA JAROSLAVA HEYROVSKÉHO:

Bc. Jitka Šlegerová (katedra biochemie)

Mgr. Petr Kohout (katedra experimentální biologie rostlin)

CENA VÁCLAVA PŘÍHODY:

Mgr. Michal Pitoňák (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)

HLÁVKOVA CENA:

RNDr. Barbara Eignerová, Ph.D. (katedra organické a jaderné chemie)

RNDr. Milan Kožíšek (katedra biochemie)

CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY:

RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (katedra organické chemie)

 

15:30

Závěrečné slovo děkana

 

 

VK 2012

 

Publikováno: Úterý 13.11.2012 00:00

Akce dokumentů