E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecká konference PřF UK - 5. ročník, 13.11.2013, 9:00 - 16:00

Ve středu 13. listopadu od 9:00 do 16:00 hod. proběhne ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2 již 5. ročník Vědecké konference PřF UK.
Čas 13.11.2013
od 09:00 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Vědeckou konferenci Přírodovědecké fakulty UK i v letošním roce obohatí přednášky významných zahraničních hostů. Letos se můžete těšit na přednášku Záhada nadbytečného chromozómu Dr. Zuzany Storchové z Max Planck Institut for Biochemistry (Martinsried) a  Why to worry about urban green in cities? Prof. Heikki Setälä z University of Helsinki. Děkan Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. v rámci konference předá ceny za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu, nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu a Ceny děkana určené mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům do 35 let. V závěru programu se představí účastníkům konference v krátkých prezentacích studenti a zaměstnanci, kteří získali v uplynulém roce významné ceny.

Vědecká konference Přírodovědecké fakulty UK - 5.ročník

KDY? 13.11. 9:00 - 16:00

KDE? Velká geologická posluchárna, Albertov 6, Praha 2

PROGRAM:

9.00–9.10 Zahájení, krátký proslov děkana

9:15–10:00 Dr. Zuzana Storchová (Max Planck Institut for Biochemistry, Martinsried): Záhada nadbytečného chromozómu

Většina eukaryotických organismů je diploidních, jejich buňky tedy obsahují dvě sady homologních chromozómů. Přítomnost i jediného chromozómu navíc vede k závažnému poškození buněk i organismů. U lidí je příčinou řady patologických stavů, např. Downova syndromu. Teprve poslední roky se začíná ukazovat, čím nadbytečné chromozómy vlastně škodí.

10:00–11:00 Ceny děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu převezmou (prezentace 10 min):

Mgr. Tomáš Hron – Vývoj experimentálního systému založeného na Cre/loxP rekombinaci pro produkci polyonavirových mutant (Katedra genetiky a mikrobiologie)

Mgr. Miroslav Položij – Teoretické studium mechanismů chemických reakcí probíhajících v mikroporézních materiálech (Katedra fyzikální a makromol. chemie)

Mgr. Adam Emmer – Potenciální nebezpečnost vybraných morénami hrazených jezer v pohoří Cordillera Blanca v Peru (Katedra fyzické geografie a geoekologie)

Mgr. Radim Jedlička – Studium pevných inkluzí vybraných minerálů eklogitů, peridotitů a granulitů Kutnohorské oblasti (Ústav petrologie a strukturní geologie)

Mgr. Olga Vindušková – Metody odlišení fosilní a recentní organické hmoty v půdách výsypek (Ústav pro životní prostředí)

 

11.00–11.30 Přestávka, káva

 

11:30–12:30 Ceny děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu převezmou (prezentace 10 min):

Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D. – Taxonomie, ekologie a biogeografie sladkovodních a limnoterestrických rozsivek (Bacillariophyceae) v maritimní Antarktidě (Katedra ekologie)

RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D. – Kvantově-chemické studium adsorpce v mikroporézních materiálech (Katedra fyzikální a makromol. chemie)

Mgr. Veronika Kopačková, Ph.D. – Enviromentální aplikace obrazové spektroskopie (Katedra apl. geoinformatiky a kartografie)

RNDr. Marika Polechová, Ph.D. – Vybraní mlži z ordoviku pražské pánve (Ústav geologie a paleontologie)

RNDr. Zdena Hasinová-Křesinová, Ph.D. – Fungální degradace organopolutantů s endokrinně disruptivní aktivitou (Ústav pro životní prostředí)  

12:30–13:30 Ceny děkana určené mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům do 35 let převezmou (prezentace 10 min):

Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. – Katedra botaniky

RNDr. Věra Černá, Ph.D. – Katedra biochemie

RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Mgr. Jiří Reif, Ph.D. - Ústav pro životní prostředí  

 

13:30–14:30 Přestávka občerstvení 

 

14:30–15:15 Prof. Heikki Setälä (University of Helsinki): Why to worry about urban green in cities?

The world is entering a new urban era in which the ecology of the planet as a whole is increasingly influenced by human activities in cities. Urbanization therefore presents challenges to the well being of not only citizens but also the nature inside and outside cities. It is a common assumption that, to make urban areas "sustainable ecosystems", the various ecosystem services provided by urban nature must be acknowledged. In the current talk I will explore the role of urban parks and other urban "green infrastructure" in the provision of life-supportive ecosystem services for urban citizens. 

15:15–15:45 Studenti a zaměstnanci fakulty, kteří získali v uplynulém roce významné ceny:

Bolzanova cena – RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D.

Cena rektora – Cena Jaroslava Heyrovského – Mgr. Jan Fíla, Bc. Tomáš Macháček  

Cena rektora – Cena Václava Příhody – Mgr. Martina Nedomová, Bc. Miroslav Šifta 

Hlávkova cena – Mgr. Lucie Jašíková 

FAMELAB – Bc. Jiří Dolanský, Mgr. Jan Havlík, Mgr. Petr Jan Juračka 

SGA Barrick Young Scientist Award 2013 – doc. Mgr. David Dolejš, Ph.D.

Absolventi kurzu CŽV BcPLUS

Bc. Aneta Brunová, Bc. Jana Pilátová, Petra Svatoňová


15:45 Závěrečné slovo děkana

 


Plakát VK 2013 KJ web 

 

 

 

Publikováno: Středa 13.11.2013 18:10

Akce dokumentů