E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUsnesení AS PřF ve věci FPR ZČU

Akademický senát PřF se na svém zasedání 15.3.2012 zabýval aktuální situací vyvolanou rozhodnutím ministra J. Dobeše ve věci prodloužení akreditace magisterského studijního programu na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Akademický senát považuje za nešťastnou situaci, kdy je udělena akreditace v rozporu se stanoviskem Akreditační komise, bez toho, aby byly věcně splněny požadavky na kvalitní personální zajištění a rozhodnutí je demagogicky odůvodňováno zájmem velkého počtu studentů, kteří ve studijní programu již studují. Tato situace zcela odporuje proklamacím o nutnosti zvyšovat kvalitu VŠ vzdělání. Je rovněž zcela v protikladu k postupu, který podstupují všechny ostatní subjekty, které věnují detailní pozornost naplnění požadavků na personální zajištění studijních programů a kladou důraz na vědeckou činnost.

Akademický senát po rozsáhlé diskusi přijal tato usnesení:

AS PřF UK odmítá zásahy vedení MŠMT do nezávislosti akreditačního procesu, které způsobují destabilizaci a diskreditaci vysokoškolského vzdělávání v ČR.

AS PřF UK vyslovuje podporu stanovisku Akreditační komise ve věci akreditace FPR ZČU v Plzni.

 

Za AS PřF UK

Petr Jedelský
předseda

 

Publikováno: Pátek 16.03.2012 16:10

Akce dokumentů