E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUnikátní vědecké setkání NEESPI a TAT 2015, 9.-12.4.2015

Přírodovědecká fakulta UK v Praze bude od 9. do 12. dubna 2015 hostitelem unikátního setkání vědců, které bude hodnotit výsledky desetiletého působení Partnerské vědecké iniciativy Severní Eurasie (NEESPI). Setkání je podpořeno americkým Národním úřadem pro kosmonautiku a letectví (NASA), Národním úřadem pro oceán a atmosféru (NOAA) a projektem EOPOWER.
Čas 09.04.2015   09:00
12.04.2015   20:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Ve dnech 8. - 12. 4. 2015 bude na setkání navazovat již třetí Transatlantický tréninkový kurz (TAT) pro Ph.D. studenty a mladé vědecké pracovníky, pořádaný již tradičně ve spolupráci NASA, Evropské kosmické agentury (ESA) a PřF UK.  Na organizaci a vědeckém programu unikátní konference se podílejí Přemysl Štych z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie a Jana Albrechtová z Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Během posledních dekád je severní Eurasie ovlivňována environmentálními a klimatickými změnami, které jsou nebývalého rozsahu a díky nimž se celý region zmítá v extrémních situacích. Dlouhá období sucha se střídají s nebezpečnými údobími přívalových srážek, dochází k tání permafrostu, zmenšování arktické ledové polární pokrývky, ke zvyšujícímu se výskytu požárů na velkých plochách, a též k výskytu dramatických trendů regionálního oteplování. Je dobré si připomenout, že severní Eurasie je zásobníkem téměř poloviny terestrického uhlíku na Zemi v rámci jejích rozmanitých ekosystémů – tajgy, mokřadů s permafrostem, boreálních lesů. Uvolňování uhlíku z těchto ekosystémů může zcela zásadně přispět ke změnám klimatu na Zemi. Celý region byl navíc v posledních dekádách vystaven výrazným socio-ekonomickým a institucionálním změnám, díky nimž nebyla společnost v jednotlivých  státech schopná účinně reagovat na změny prostředí a klimatu.

Satelitní snímek Asie Foto: NASA Zdroj: Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-USGov)

 

V roce 2004 byla ustanovena mezinárodní, víceoborová vědecká iniciativa NEESPI (http://neespi.org), jež za 10 let svého trvání dala platformu více než 170 mezinárodním vědeckým projektům, které byly významně podpořeny především NASA  Land Cover/Land Use Change (LCLUC) programem a Ruskou akademií věd. V rámci iniciativy NEESPI pracovalo přes 750 vědců z více než 200 institucí ve 30 zemích a bylo publikováno více než 1400 odborných studií a 36 odborných knih.  První fáze NEESPI aktivit se soustředila na vytvoření základních databází a analýzu klimatických dat o biogeochemických cyklech, monitorování změn vegetačního pokryvu a změn využívání půdy, tzv. Land Cover/Land Use Change (LCLUC). Druhá fáze od r. 2007 zahrnovala environmentální modelování regionálních změn klimatu, změn vegetačního pokryvu, toků a koloběhu uhlíku, změn permafrostu, hydrologického cyklu, atd. Modely pak byly implementovány do nejnovějšího globálního systémového modelu Země. Poslední tři roky se NEESPI iniciativa zaměřila na syntézu, integraci a sumarizaci dosažených znalostí, odhadů, modelů a výstupů.

Na organizaci a vědeckém programu NEESPI Synthesis Workshop 2015 (http://neespi.org/news/1st_Announcement_Prague_2015.pdf) se podílejí i vědci z PřF UK: Přemysl Štych a Jana Albrechtová spolu s hlavními iniciátory a koordinátory NEESPI iniciativy – Garikem Gutmanem (NASA) a Pavlem Groismanem (NOAA). Workshop je posledním v řadě iniciativy NEESPI, neboť vznikla nová návazná iniciativa, tzv. Iniciativa budoucnosti severní Eurasie (Northern Eurasia Future Initiative - NEFI), jejíž základní otázkou je “Co budou představovat změny v regionální ekosystémové dynamice a interakcích pro lidský blahobyt, aktivity, zdraví a strategické plánování v severní Eurasii?“. Této problematice se bude věnovat jak NEESPI Workshop Praha, tak na něj navazující setkání Evropské unie věd o Zemi (European Geosciences Union – EGU), které proběhne 12.-17.4.2015 ve Vídni.

Ve dnech 8. - 12. 4. 2015 bude navazovat již třetí Transatlantický tréninkový kurz (TAT) pro Ph.D. studenty a mladé vědecké pracovníky, pořádaný již tradičně ve spolupráci NASA, Evropské kosmické agentury (ESA) a PřF UK.  Foto: archiv TAT

 

Pražské vědecké setkání NEESPI významně podporuje i mladé a schopné vědecké generace. Dokladem toho je současně probíhající pětidenní setkání (8.-12.4. 2015) s názvem Transatlantický tréninkový kurz (TAT 2015) (http://web.natur.cuni.cz/gis/tat/). Kurz, podporovaný NASA, ESA a projektem EOPOWER, je koordinován Přemyslem Štychem ve spolupráci s Garikem Gutmanem z NASA a Francescem Sartim z ESA  a je určen pro mladé vědce a Ph.D. studenty oboru DPZ z regionu NEESPI. Školitelé budou převážně z řad účastníků setkání NEESPI. V Praze se koná již podruhé, poprvé to bylo při svém vzniku v roce 2013.  Přírodovědecká fakulta UK tehdy hostila vědecké setkání SCERIN - Regionální informační sítě pro jižní, střední a východní Evropu (http://www.fao.org/gtos/gofc-gold/net-SEERIN.html).

Vědeckému setkání udělil záštitu děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Bohuslav Gaš.

 

Publikováno: Pátek 03.04.2015 11:05

Akce dokumentů