E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUkrajinská pracovní migrace v Česku

Migrace je v současné době jedním z vůbec nejvýznamnější politicko-ekonomických témat v globálním měřítku. Na naší fakultě se mu již řadu let věnuje tým Geomigrace, jehož vedoucím je doc. Dušan Drbohlav z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Tým nedávno pokřtil v pořadí již třetí knihu ze své autorské dílny, věnovanou tentokrát pracovní migraci z Ukrajiny v České republice.

 

Tým Geomigrace je složen z odborníků na nejrůznější aspekty migrační problematiky. Cílem jeho práce je nejen nejrůznější aspekty migrace zkoumat, ale především s těmito závěry seznamovat nejen odbornou komunitu geografů či další odborníky, ale také širokou veřejnost včetně politiků. V průběhu posledních osmi let proto tým postupně vydal tři (česky psané) monografie.


 

V našich výzkumech se snažíme věnovat tématům, o nichž si myslíme, že jsou nejen aktuální, ale která u nás ještě před tím nebyla otevřena, resp. hlouběji diskutována,” vysvětluje strategii týmu Dušan Drbohlav.  První z nich seznamovala čtenáře s neoprávněnými ekonomickými aktivitami migrantů (2008), druhá komplexně mapovala vývoj imigrace do Česka (2010). Zatím posledním příspěvkem  je  soubor případových studií s názvem Ukrajinská pracovní migrace v Česku, migrace – remitence – (rozvoj), kterou před nedávnem vydalo nakladatelství Karolinum.

Nová publikace se točí kolem peněz – remitencí, které migranti vydělávají v zahraničí a poté posílají svým rodinám do mateřské země. Pojednává zejména o tom, kde se tyto remitence berou/rodí, jakou mají váhu ve srovnání s příjmy a ostatními výdaji, za jakých podmínek, v jakém prostředí a v jakém životním stylu migranta jsou vydělávány, co samotný pracovní pobyt pro migranty v zahraničí znamená, jaké faktory ovlivňují to, zda někdo remitence vůbec posílá, a když ano, tak v jaké výši a za co jsou potom také remitence ve zdrojové zemi migrace utraceny.

 

 

drbhohlav_křest.jpg

Doc. Dušan Drbohlav při prezentaci základních tezí nové publikace. V pozadí spoluautorky publikace Mgr. Dita Čermáková, Ph.D. a RNDr. Eva Janská, Ph.D. Foto: Dana Fialová


Přínosem studie je mimo jiné využití doposud prakticky nevyužívané metody sběru dat v migrační problematice. Využili jsme metodu deníčku, do které jsme zapojili celkem 22 jedinců. Deníčky sloužily ke sběru dat o jejich příjmech a výdajích. Sledované osoby si zapisovaly své příjmy a výdaje každý večer po dobu 6 měsíců. Údaje jsem od nich sbírali v týdenních periodách,” shrnuje doc. Drbohlav.  “Další metodou bylo dotazníkové šetření - bylo úspěšně kontaktováno 321 ukrajinských pracovníků v Praze a okolí. Tato data bylo možno zpracovat kvantitativním přístupem.  Doplněním byla interview - ta byla provedena jak se samotnými migranty, stejně jako s jejich rodinnými příslušníky doma na Ukrajině”, shrnuje vedoucí autorského kolektivu.  “Pochopení situace a behaviorálních modelů Ukrajinců žijících v Česku není v podstatě možné bez toho, abychom znali situaci, do níž remitují v zemi svého původu. Z tohoto důvodu jsme se na Ukrajinu zhruba v půlročních intervalech několikrát vypravili,” doplnila další ze spoluautorek publikace RNDr. Eva Janská, Ph.D.

 

IMG_2920.jpg

Zástupci autorské kolektivu RNDr. Eva Janská, Ph.D. doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. a Mgr. Ondřej Valenta.  Foto: Dana Fialová

 

Poměrně zřetelně, avšak nikoliv výlučně, se potvrdila dominance spořivého režimu hospodaření Ukrajinců v Česku s velkým důrazem na remitence. Práce, jako klíčový generátor remitencí, je hlavním, nikoliv ale jediným možným, projektem života zkoumaných ukrajinských migrantů v Česku, přičemž se projevila extrémní rutina a monotónnost jejich každodennosti spojená s poměrně velmi omezeným a jednoduchým charakterem pohybu v prostoru, konkrétně po Praze. “Behaviorální modely Ukrajinců žijících v Česku se mimo jiné velmi podobají způsobům života, jímž žijí Mexičané ve Spojených státech, konkrétně v Chicagu,” srovnává Drbohlav.   

Významnější dopad remitencí na rozvoj lokalit či regionů, natož celé Ukrajiny, je však minimální. Remitence, stejně jako mnohé další doprovodné faktory mezinárodní migrace (i migrace samotná), samy o sobě nemohou přinést radikální socioekonomický rozvoj na jakékoliv úrovni v jakékoliv zdrojové zemi migrace.

 

IMG_2947.jpg

Doc. Dušan Drbohlav při podepisování publikace. Foto: Dana Fialová

 

O to se musí postarat především vlády daných zemí, které až hlubokými transformačními změnami v celé společnosti mohou nastolit nový demokratický a socioekonomický, perspektivní, životaschopný režim. Zejména v takovémto prostředí pak mohou migrace a remitence uvolnit svůj potenciál a být velmi nápomocné celkovému rozvoji.   

V aplikované rovině v přímé vazbě na politiku a praxi byla také zmapována situace a problémy současné české migrační a rozvojové politiky při oslovení příslušných expertů (z vládní, nevládní i akademické obce) za využití metody polostrukturovaných hloubkových interview. Názor, že v podstatě neexistuje koherence mezi českými politikami, včetně té rozvojové a migrační, je mezi oslovenými experty poměrně rozšířený. Podle expertů byl také nepochopen potenciál pracovní imigrace do Česka pro rozvojové účely, jako např. rozvojový potenciál cirkulační migrace, podpora zasílání remitencí do zemí původu nebo dopady vysoce kvalifikované migrace na země původu. Naopak v čem lze podle oslovených expertů paradoxně najít jednu z mála synergií v české rozvojové a migrační politice, je jejich spíše sobecké zaměření se na zájmy Česka při přehlížení hlavních potřeb samotných rozvojových zemí.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

drbohlav_ct24.jpg

Vystoupení doc. Dušana Drbohlava ve Studiu ČT 24 k tématu ukrajinské pracovní migrace můžete shlédnout ZDE. Vystoupení doc. Drbohlava začíná v čase 87:30.  

 

Publikováno: Úterý 22.12.2015 11:50

Akce dokumentů

Kategorie: