E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSpokojené děti nekouří a pijí méně, Mf Dnes, 12.5.2014

Odborníci z Přírodovědecké fakulty UK zkoumali, proč kouří a pijí alkohol stále mladší děti. Ptali se i na chování rodičů a na to, jak vypadá okolí školy. A zjistili přímou souvislost. Více se dozvíte z rozhovoru s doc. RNDr. Dagmar Dzúrovou, CSc. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.

Rodiče jsou pro děti velkým vzorem ještě v patnácti letech. A holdují-li doma tabáku a lihovinám, přimhouří oči, když to s těmito neřestmi zkusí jejich děti. Cigaretám podle českého výzkumu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze mezi 979 žáky ve věku 14 až 15 let propadne dítě nekuřáků „jen“ v deseti procentech případů. Vidí-li však školák kouření doma, zvyšuje se pravděpodobnost, že nikotinu také podlehne, až ke třiceti procentům.

„Když se rizikově chová rodič, tak nejenom vzorem, ale zřejmě kouření a pití alkoholu více toleruje i dítěti., „ shrnuje jeden ze závěrů výzkumu jeho spoluautorka Dagmar Dzúrová z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zdejší výzkumný tým již řadu let ve spolupráci s Ladislavem Csénym analyzuje výsledky pravidelné školské studie zkoumající, jak a odkdy děti  kouří a pijí alkohol (ESPAD). Nyní pomocí doplňujícího dotazníkového šetření, kterého se žáci účastnili v rámci výuky ve škole, začali hledat i odpověď na otázku, proč to děti dělají, z jakých rodin a z jakého prostředí pocházejí.

 

mládež a alkohol

Naše mládež  vnímá riziko škodlivosti užívání drog, tabáku a alkoholu jako mnohem nižší, než  je tomu v jiných zemích.                      Foto: Archiv OVV

 

Zatím jsme slýchali spíše teorie, že se náctiletí kouření spíš učí a snaží se tak vyniknout v partě. Vliv vrstevníků je tedy menší, než se říká?

Samozřejmě takové teorie jsou a je to i vědecky podložené, že se takhle mládež chová. Ten věk 14 až 15 let je však ještě hodně nízký. Tam jsou pořád dominantním vzorem rodiče. Parta motivuje až ve vyšším věku, kdy se mladý člověk odpoutává od rodiny.

Proč tak velký podíl dětí napodobuje matku coby konzumentku lihovin? Vyšlo, že pak nadměrně pije lihoviny 50 procent dětí, což je více než v případech matek a otců holdujícího pivu a vínu.

Jsem přesvědčená, že je to i proto, že taková matka má menší kontrolu nad děním v rodině a nekontroluje tak ani dítě. Je zajímavé, že dítě takovou matku nevnímá jako špatný příklad, ale naopak ji napodobuje. Její děti zřejmě konzumaci lihovin považují za něco běžného.

Velký vliv na to, zda dítě začne kouřit a pít, má i okolí školy. Byla byste pro zákaz heren a barů v okolí škol?

Ano, jistě, proč se nepoučit, když s tím jsou jinde dobré zkušenosti. Je zřejmé, že studenti, kteří mají hodně kroužků a tráví volný čas aktivně, už nemají kdy vymýšlet různé únikové záliby. Není to tolik o zákazech jako o tom snažit se školáky co nejvíce pozitivně motivovat. Proto jsme se ve výzkumu snažili zjistit, jak souvisí rizikové chování respondentů s kvalitou prostředí , počty hřišť a oddílů kolem školy.

Radíte tedy dětem pomocí sportu vštěpovat, že když budou chtít závodit ve skoku vysokém, tak tu laťku nepřeskočí , kouří-li?

Věřím, že stanou-li se sportovci, začnou měnit své chování.

Váš průzkum zároveň ukázal, že si děti škodlivost kouření, alkoholu i kouření marihuany uvědomují. Vědí, že je to škodlivé, ale stejně podléhají. Proč?

Naši žáci vnímají riziko škodlivosti užívání drog, tabáku a alkoholu jako mnohem nižší než školáci v jiných zemích. U nás to společnost obecně víc toleruje. Sklenička v rukou dítěte se nebere jako něco odstrašujícího, ale připíjí se jí vlastně na zdraví!

Vy jste se v průzkumu zabývali i tím, v jakém prostředí rizikově se chovající děti žijí – jestli na sídlištích nebo satelitních městečkách. Sídliště nedopadla v tomto směru nejhůře, i když mají špatnou pověst.

Toto zajímavé zjištění podrobíme další hlubší analýze. To je opravdu něco nového, co se zatím nestudovalo, vyhodnocením se budeme zabývat v následujících měsících.

Když měli žáci popsat, jaké problémy vidí v okolí školy, kritizovali, že je tam málo zeleně. Na druhém místě zmiňovali nebezpečí drog v okolí školy a vandalismus. S tím zřejmě souvisí i fakt, že se opět snížil věk, kdy si děti daly první cigaretu, na deset, někdy i devět let, že?

Ano, u nás je věk, kdy děti vyzkouší první cigaretu, velmi nízký a stejně jako u alkoholu se dále plíživě snižuje, což je špatně. V řadě jiných zemí se přitom daří naopak věk, kdy lidé poprvé kouří, posouvat do vyššího věku.

 

pokuřující mládež

Podle výzkumu odborníků z PřF UK parta motivuje až ve vyšším věku, kdy se mladý člověk odpoutává od rodiny.           Foto: Archiv OVV

 

Čím si to vysvětlujete?

Opět je to velkou tolerancí naší společnosti vůči kouření a nedostatečnou kontrolou prodeje cigaret a alkoholu dětem a mladistvým. Problém je i ve všudypřítomné reklamě. Tabák a lihoviny jsou u nás běžně k dostání v okolí škol.

Děti, jak z výzkumu také vyplynulo, jsou spokojené se svým životem a se školou. Zkrátka odpovídaly spíše optimisticky. Znamená to, že v Česku momentálně dorůstá spokojená generace?

Snad. Výzkum také ukázal, že čím je dítě větší spokojenější, tím spíše se nechová rizikově. Nyní chceme zjistit, a to je náš hlavní cíl, ve kterých regionech to dobře funguje. A naopak pomoci místním samosprávám tam, kde je to horší – situaci zlepšit takzvanými příklady dobré praxe.

Znamená to, že máte i data za jednotlivé regiony?

Ano. Ten výběr škol do tohoto výzkumu je velmi složitý a nebyl náhodný. Dělali jsme to na základě předchozích výsledků Evropské studie ESPAD, kdy jsou města rozdělena na ta, kde se situace zlepšuje, kde stagnuje a kde se zhoršuje. Chtěli jsme vědět, proč to tak je a jak pomoci tuto negativní situaci české mládeže změnit.

 

Autoři: Jakub Pokorný , Jana Blažková

Publikováno: Pátek 16.05.2014 16:10

Akce dokumentů

Kategorie: