E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites - nová kniha Jana Frouze

Nová kniha prof. Mgr. Ing. Jana Frouze, CSc. z Ústavu pro životní prostředí PřF UK je cenným shrnutím dosavadních poznatků pro praktiky zabývající se rekultivací území zasažených těžbou jakož i pro badatele studující primární sukcesní vývoj ekosystémů.

Nová kniha Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites se zabývá úlohou půdních organismů a rostlin při vývoji půdy na výsypkách po povrchové těžbě uhlí. Dalšími tématy jsou interakce jednotlivých skupin půdních mikroorganismů, půdních živočichů a kořenů rostlin s půdním prostředím a významem těchto interakcí pro vytváření půdních horizontů, transformaci půdní organické hmoty a obnovu biogeochemických cyklů.

Frouz kniha

 

 

Publikováno: Úterý 11.02.2014 13:55

Akce dokumentů