E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŠkolka Rybička vstupuje do další etapy

Fakultní mateřská školka Rybička, sídlící v budově č.p. 4 v Benátské ulici, oslaví letos v březnu druhé výročí své existence. O tom, jaké jsou novinky z jejího provozu a co na školku a především její “studenty” a jejich rodiče v blízké budoucnosti čeká, jsme se vydali zjistit za její ředitelkou Mgr. Petrou Černou.

 

 

Vážená paní ředitelko, scházíme se v budově Benátská 4, která byla fakultní veřejnosti dlouho známá spíše díky studentskému klubu Mrtvá ryba. Za poslední dva roky se však budova i její okolí změnily k nepoznání. Můžete nás seznámit s tím, jak vlastně provoz školky vypadá v jeho každodennosti?

Školka Rybička byla oficiálně otevřena v březnu 2013. Její vznik a prvních 15 měsíců provozu umožnila dotace z ESF v rámci operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). Před několika týdny jsme získali další grantovou dotaci ze stejného operačního programu, který financuje provoz školky po dobu 10 měsíců, od ledna do října 2015. Kapacita školky je 24 míst, v provozu jsou dvě třídy, každá po 12 dětech. Díky systému sdílených míst, kdy mohou děti, které chodí pouze některé dny v týdnu, přepustit zbývající kapacitu dalšímu dítěti, můžeme celkový počet dětí ve školce navýšit až na 34. Tento systém, včetně rezervací na volná místa v případě, že dítě onemocní, se velmi osvědčil a budeme jej udržovat i nadále.

 

Jaké děti školku navštěvují?

Jsou to děti ve věku od 2,5 let do nástupu školní docházky. V současné době jde takřka výhradně o děti akademiků a studentů z naší fakulty. Mnohé z těchto dětí mají svá specifika. Vykazují znaky nadání, snadno a rychle se učí, jsou velmi tvořivé, projevují zájem o knížky, o encyklopedie. Některým z nich vyhovuje cílená podpora v rozvoji sociálních dovedností či hrubé motoriky.  Naše školka je na tyto aspekty dobře připravená. Máme profesionální učitelky a lektorky (na každou třídu připadají dvě), které dětem připravují dostatek různorodých podnětů, a zároveň dostatečně malý počet dětí ve třídách, aby každé z dětí mohlo získat náležitou péči dle svých individuálních potřeb. Díky tomuto přístupu se i nejmladší děti na prostředí školky velmi dobře adaptují.

 

A jak takový program vypadá?

Dětem nabízíme výchovu a vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, náš vzdělávací program je navíc obohacen o přírodovědné zaměření. Aktivit přírodovědným směrem je mnoho. Náš zookoutek a chov zakrslých slepiček seznamuje děti s životními nároky různých živočichů, blízkost botanické zahrady dává zase možnost seznámit děti se základy botaniky. Nezapomínáme však ani na další disciplíny - s dětmi objevujeme základní fyzikální a chemické principy. Myslíme i na to, aby děti měly možnost výsledky svých pozorování zaznamenávat a uvádět do praxe.  Příkladů různých činností by byla opravdu řada - od mísení roztoků, porovnávání hustot kapalin, detekce plynů, vedení zvuku, pohybu po nakloněné rovině, zkoumání skupenství látek, měření délky, hmotnosti, porovnávání objemů, počtu, až po pozorování zvířat pod binokulární lupou, dalekohledem, šnečí závody. Na většině přírodovědných pokusů se podílí paní učitelka Hana Vaněčková a v odpoledním zájmovém kroužku pak lektorka Marta Mecnerová, která má velké zkušenosti z kroužků “Věda nás baví”.

 

Zmínila jste kroužky, pořádáte také nějaké vlastní?

Ano, kroužky jsou také jednou z aktivit naší přírodovědné školky. V současnosti nabízíme dětem angličtinu a kroužky mladých badatelů a přírodovědců, o které je značný zájem jak u dětí předškolního, tak i mladšího školního věku. V budoucnu plánujeme ještě výtvarný kroužek s keramikou, opět jeho náplň obohatíme “přírodovědným” směrem; příležitostí k zobrazování přírody nalezneme v našem bezprostředním okolí pravdu hodně.

 

 

Zúročujete nabité zkušenosti i v jiných programech?

Ano, navíc se snažíme naše služby stále rozšiřovat. Novinkou v našem programu je od ledna tohoto roku odpolední školička, která je určena dětem staršího předškolního věku, které již nemusí po obědě odpočívat. Její program běží každé pondělí od 13 do 17 hodin a zahrnuje v sobě mj. výběr našich úspěšných “školkových” aktivit. Realizace odpolední školičky se podařila díky zmiňované grantové dotaci v rámci OPPA a své dítě do ní může přihlásit kdokoliv, kdo splňuje podmínky obdržené dotace. (Jedná se o děti zaměstnanců Univerzity Karlovy, nebo o rodiče, kteří se vrací z rodičovské či mateřské dovolené (či jsou do dvou let po návratu) nebo o rodiče- samoživitele. - pozn.red.MA ) Celková kapacita školičky je 8 dětí, aktuálně máme ještě dvě volná místa.

 

Jak ovlivňují chod školky letní prázdniny?

Během letních prázdnin si příliš neodpočineme. V loňském roce byla školka během prázdnin v provozu 7 týdnů. Stejně jako v loňském roce plánujeme pořádat pro předškolní děti zážitkové přírodovědné letní tábory, na které se mohou hlásit i děti rodičů, kteří jsou zcela mimo univerzitu. Jde o týdenní běhy s provozem od 8.30 do 16 hodin. S inzercí táborů, o které je tradičně velký zájem, začneme v březnu tohoto roku prostřednictvím portálu Přírodovědci.cz

 

Letní tábory tedy vyplňují celé léto?

Kromě táborů má školka ještě letní provoz pro školkové děti a děti zaměstnanců fakulty, letos v rozsahu řádově 2-4 týdny.

 

Kromě otevření nabídky letních táborů - co čeká školku v nejbližší době?

V blízkém budoucnu nás čekají aktivity spojené s přijímáním nových dětí na následující školní rok. Rodiče splňující požadovaná kritéria mohou hlásit své děti do 31. března  2015, od listopadu 2015 je třeba počítat se školkovným ve výši 4 500 Kč při plné docházce. Pro zájemce pořádáme  9. a 12. 3. dny otevřených dveří. Rodiče mohou přijít kdykoli mezi 9. - 16. hodinou, ráda zodpovím jejich dotazy a budou provedeni po školce za běžného provozu. Veškeré formuláře související se zápisem do školky si mohou rodiče stáhnout ZDE.

 

Ptal se: Michal Andrle

 

 

Publikováno: Neděle 15.02.2015 17:30

Akce dokumentů

Kategorie: