E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Seminář Aplikace DPZ ve výzkumu životního prostředí

Katedra Aplikované geoinformatiky a kartografie spolupořádá seminář, který představí aplikace moderních metod dálkového průzkumu Země (DPZ) ve výzkumu a ochraně životního prostředí. Cílem semináře je jak v teoretické, tak i praktické rovině prezentovat možnosti využití DPZ v mnoha sférách životního prostředí a diskutovat možnosti zapojení technologií DPZ do praxe.
Čas 10.02.2015   10:00
11.02.2015   15:00
Přiložený soubor: DPZseminar_Praha2015_final.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

První den semináře bude prezentovat vybraná témata aplikací DPZ, jako např. využití DPZ v monitoringu lesní a volné krajiny, DPZ v hodnocení kvality vody či energetické bilance povrchu. Dalším tématem bude představení významných programů rozvoje technologií a aplikací DPZ: Copernicus a GEO/GEOSS. Jednotlivé tematické bloky se budou skládat jak z přednášek, tak i praktické ukázky zpracování dat.

Druhý den semináře bude zaměřen na zdroje a zpracování dat DPZ se zaměřením na volně dostupná data a SW technologie. Představena bude široká škála dat a v praktických ukázkách představeny jejich aplikační možnosti.

Seminář je primárně určen pro pracovníky institucí ochrany přírody a krajiny, zaměstnance státní správy v oblasti ŽP a lidem z akademické a privátní sféry. Na semináři budou účastníkům k dispozici počítače. Účastnící obdrží publikaci Atlas aplikací DPZ.

Program a další podrobnosti naleznete v přiloženém souboru.

Vstup na seminář a občerstvení pro účastníky zdarma. Kvůli omezeným kapacitám je nutné se zaregistrovat do 5.2.2015 na adrese stych@natur.cuni.cz. Registrace je možná i na jeden den semináře.

Tento seminář je podpořen EU projektem EOPOWER (www.eopower.eu)

Publikováno: Čtvrtek 29.01.2015 12:50

Akce dokumentů