E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřírodovědecká fakulta UK otevře v roce 2013 mateřskou školku v zeleném centru Prahy

Nově vznikající přírodovědná školka „Rybička“, jejíž otevření je plánováno Přírodovědeckou fakultou UK na březen roku 2013, nabídne 20 míst dětem od 2,5 let věku v jednom ze svých objektů přímo v centru Prahy. Součástí školky se vzdělávacím programem obohaceným o přírodovědné zaměření bude „přírodovědná dílna“, zookoutek, keramická dílna s pecí, ale i zahrádka upravená pro potřeby dětí.
Čas 01.03.2013   08:00
30.06.2013   17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

V přímém sousedství školky se nachází Botanická zahrada PřF UK Na Slupi, která dětem umožní každodenní procházky zahradou, návštěvy skleníků, pomoc při pracích v zahradě; děti budou mít k dispozici i část prostoru v provozním skleníku. V areálu botanické zahrady by mělo vzniknout i velké dětské hřiště. Realizace a prvních 15 měsíců provozu školky bude hrazeno z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

 

Malý vědec :-)

Malý vědec :-)                                                                                                                       Foto: Jiří Mrhal

 

V areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi, v budově Benátská 4, bude v  březnu roku 2013 otevřena přírodovědně zaměřená školka s názvem Rybička. Zatím bude určena pouze pro děti zaměstnanců UK či doktorandů pracujících na výzkumných záměrech nebo s pracovním úvazkem na UK, kteří se do akademického života vracejí po/při mateřské nebo rodičovské dovolené.

Školka bude otevřena mezi 8:00 - 17:00 hodinou, ale v případě zájmu (např. v době konání odpoledních seminářů) může být provozní doba školky prodloužena do večerních hodin. Vzhledem k očekávanému zájmu je zvažována možnost sdílených míst a odpolední hlídání dětí s programem. Pro děti budou otevřeny dvě třídy s kapacitou 10 míst, kdy 1 učitelka připadá na 5 dětí, což garantuje velmi osobní a individuální přístup.¨

Po dobu 15 měsíců od zahájení provozu školky bude školkovné bude hrazeno z Operačního programu Praha – Adaptabilita, i po uplynutí této doby by však mělo zůstat na přijatelné úrovni.

 

Rybička

Děti si vyzkouší jednoduché přírodovědné pokusy a objevy                                                 Foto: Petr jan Juračka

 

Petra Černá, ředitelka MŠ Rybička, k přednostem otevírané školky uvedla: „Výrazným kladem školky, která bude zajišťovat dětem plnohodnotný vzdělávací program včetně předškolní přípravy, je její přírodovědné zaměření: kromě jednoduchých přírodovědných „pokusů a objevů“ totiž budou děti pravidelně dlouhodobě pečovat o zvířata v zookoutku, budou zkoumat a sledovat jejich chování, potravní zvyklosti, naučí se zvířatům rozumět a vytvoří si k nim vztah. Díky dennímu kontaktu s přírodou v sousední botanické zahradě zažijí změny v přírodě v průběhu roku, budou účastny procesu růstu různých rostlin a dřevin.  Samy budou moci pomáhat při pracích v zahradě, budou si pěstovat vlastní rostliny a přitom objevovat, co potřebují ke zdárnému růstu a v jakých podmínkách se jim daří. Školka bude svou koncepcí zaměřena i na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj“.

Projekt mateřská školka Rybička PřF UK je realizován díky finanční pomoci Evropské unie, konkrétně Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Projekt je podpořený v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.

 

Ohlasy v médiiích:

V Praze vznikne školka s přírodovědným zaměřením, Aktuálně.cz, 24.8.2012   http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=755313#forum

Přírodovědecká fakulta otevře v centru Prahy netradiční mateřskou školu, iForum, 30.8.2012: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13358.html

 

 

OPPA logo 2

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 23.08.2012 00:00

Akce dokumentů