E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřírodovědecká fakulta má nový web

Po třech letech fakulta mění design svého webu. Nová podoba by měla být přitažlivější a pro uživatele snazší k použití. Při testování se nezapomnělo ani na tablety.

Přestože došlo k významné změně vzhledu, podvozek zůstal stejný. Web běží na open source sytému Plone. Pro použití na Přírodovědecké fakultě je tento systém upravován a doplňován externím dodavatelem.

V rámci jednoho systému fungují i weby všech fakultních pracovišť, které tak dostávají jednotný vizuální vzhled. Fakulta jim zajišťuje infrastrukturu a technické řešení. Obsah webů je však jako vždy na pracovištích samotných.

To, že máme přes 60 hlavních správců webů pracovišť ale přináší i další výzvy k řešení, zmiňuje koordinátor vývoje fakultního webu Jan Kříž. Je logické, že faktické potřeby pracovišť se liší, stejně jako vizuální cítění mezi jednotlivými uživateli. Snažíme se v rámci možností vyhovět, ne vždy to však jde, doplňuje.

Zpětná vazba od uživatelů

Před spuštěním nové podoby webu probíhal sběr podnětů k testovací verzi. Odhalily se některé chyby a jistě další na odhalení čekají. Proto stále funguje sběrný formulář, kde je možné zadávat jakékoli podněty či hlásit chyby na webu.

Vizuální stránka webu

Grafická podoba vychází z platného manuálu vizuální identity fakulty. Od něj se odvíjejí například barvy jednotlivých sekcí. Protože však fakulta čeká na svůj nový kulatý znak, jak to vyžaduje univerzitní legislativa, nenajdeme nyní na webu žádné fakultní logo. Doufám, že znak bude brzy vybrán, takhle si lidé oprávněně stěžují, že z webu není poznat které fakultě patří, dodává Jan Kříž.

Práce na novém fakultním webu však budou intenzivně pokračovat. Nyní je potřeba zkontrolovat a případně upravit do přijatelné podoby veškerý obsah webu. Díky evolučnímu vývoji v rámci jednoho systému zůstal obsah i způsob editace nezměněn a fakulta se vyhnula technicky složité migraci a ještě náročnějšímu zaškolování personálu pro nový redakční systém.

Další vývoj

Protože web slouží zároveň i jako intranet pro studenty a zaměstnance fakulty, tvoří nezanedbatelnou část uživatelů právě tyto skupiny. Pro ně může být přechod o něco obtížnější, protože lidé si jakýkoli - i složitý - systém zažijí. Doufám, že na nové funkce a logiku webu si rychle zvyknou. Navíc jsme připraveni přijímat jakoukoli zpětnou vazbu a na jejím základě systém dále upravovat, shrnuje Jan Kříž.

V současnosti je to-do list projektu stále obsáhlý. Doplňuje se průběžně, jak jsou odhalovány různé chyby nebo přicházejí nové požadavky od uživatelů. Fakultní web je co do množství informací dost obsáhlý, což ztěžuje cíl mít ho co nejjednodušší a přehledný. Přestože je nyní používán ve více než 95 % na klasických monitorech, je současná verze v rámci možností připravena na dotykové ovládání. Spolu s fakultním vedení zvažujeme do budoucna i možnost přípravy mobilní verze webu, která zatím neexistuje.

Kontaktní osoba
Jan Kříž
jan.kriz@natur.cuni.cz
Centrum informačních technologií

Publikováno: Sobota 01.03.2014 16:30

Akce dokumentů

Kategorie: