E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředvánoční sdělení studijní proděkanky

Vážení pedagogové a milí studenti,

děkuji Vám všem za práci, kterou v souvislosti s výukou a studiem na Přírodovědecké fakultě UK v Praze vykonáváte. Dovolte mi, abych vám všem popřála krásné vánoce a hodně zdraví a štěstí v celém novém roce 2016.

Při této příležitosti mi dovolte připomenout nejbližší termíny z harmonogramu akademického roku. Vánoční prázdniny jsou v době od 23. prosince 2015 do 3. ledna 2016. Zápočtový týden je od 4. do 10. ledna 2016 a zkouškové období od 11. ledna do 14. února 2016. Nejpozději do 10. ledna 2016 pedagogové ke všem předmětům zimního semestru vypisují v SIS minimálně dva termíny zkoušek. Stále zůstává povinnost vypsat celkem minimálně tři termíny zkoušek pro každý předmět. Nezapomeňte, prosím, že během zkouškového období je třeba, aby každý termín byl vypsán do SIS s minimálně čtrnáctidenním předstihem (nedomluvíte-li se se studenty jinak). 

Uzavření registrace předmětů v SIS na letní semestr je pro studenty stanoveno na 8. ledna 2016, dodatečné úpravy pak budou možné od 8. února do 26. února 2016. Den otevřených dveří naší fakulty proběhne ve čtvrtek 21. ledna 2016. Kompletní přehled termínů najdete v harmonogramu akademického roku: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/student/harmonogram/harmonogram-akademickeho-roku-2015-2016

S přáním úspěšného vstupu do nového roku 2016

Markéta Martínková, proděkanka pro studium

Praha, 18.12.2015

Publikováno: Neděle 20.12.2015 20:30

Akce dokumentů