E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednáška - Chemické markery v biomedicíně, 9.5.2013 od 16:30 hod.

Zveme vás na další přednášku z cyklu Chemické čtvrtky, která se bude konat 9. května od 16:30 hod. v posluchárně CH1, Hlavova 8, Praha 2. Cílem přednášky RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D. nazvané Chemické markery v biomedicíně je seznámit posluchače se základními pojmy a přístupy laboratorní medicíny.
Čas 09.05.2013
od 16:30 do 19:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Cílem přednášky RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D.  je seznámit posluchače se základními pojmy a přístupy laboratorní medicíny, jejíž součástí je i obor klinické biochemie. A právě do problematiky  tohoto oboru budou posluchači stručně uvedeni. Důraz bude kladen na srozumitelné vysvětlení nejčastějších patologických pochodů ovlivňujících složení tělních tekutin včetně krve a také objasnění jak naopak změny složení krve ovlivňují zdravotní stav lidského organismu. Právě látky, jejichž koncentrace v krvi se vlivem patologických procesů mění, se nazývají chemické markery a mají široké uplatnění v medicíně. Stanovení koncentrace chemických markerů souvisejících s chorobnými stavy slouží ke screeningu tj. k vyhledávání závažných chorob nebo metabolických rizikových faktorů, včasnému zachycení příznaků nemocí, ke stanovení diagnózy, k posouzení prognózy zdravotního stavu pacienta a v neposlední řadě ke sledování průběhu choroby a terapie. V programu přednášky se RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. zaměří  na dvě skupiny chemických markerů. Na těchto skupinách bude demonstrován rozdílný princip využití látek v různých oborech medicíny.

Během přednášky vysvětlí RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. princip použití tumorových markerů v onkologii. Následně se skupinou tumorových markerů srovná skupiny kardiomarkerů, které slouží k diagnostice nemocí srdce, hlavně infarktu myokardu. Dalším důvodem pro výběr chemických markerů právě z těchto dvou oblastí medicíny je ten, že jmenované choroby způsobují statisticky nejčastější úmrtí v ČR. Onkologické choroby tvoří 20% ze všech příčin úmrtí v ČR a kardiovaskulární nemoci se na tomto čísle podílejí dokonce z 50%. Není tedy divu, že právě tyto oblasti medicíny se velmi intenzivně studují i v souvislosti s využitím nových chemických markerů. Závěrem budou uváděny příklady konkrétních klinických interpretací použití chemických markerů v obou medicinálních oborech (onkologii i kardiologii).

 

Chemie ilustr foto

 Ilustrační fotografie                                                                                          Autor: Stefan Siba

 

 

 

 

 

Publikováno: Pondělí 06.05.2013 16:00

Akce dokumentů