E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednáška „Lze zbohatnout komercionalizací výsledků výzkumu?“ – 29.10.2013

Na tuto otázku se pokusí odpovědět Dr. Otakar Fojt, vědecký atašé Britského velvyslanectví v Praze. Přednáška s podtitulem „Třetí role vysokých škol a příklady ze Spojeného království“ se bude konat v úterý 29.10.2013 od 14:00 v posluchárně CH1, Hlavova 8.
Čas 29.10.2013
od 14:00 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Na přednášce se dozvíte základní fakta o transferu technologií a komercionalizaci vědeckých poznatků, seznámíte se s přehledem současného stavu světové vědy, způsoby řízení britské vědy a získávání finančních prostředků na vědu a výzkum. Bude zmíněn globální pohled na inovace a vhodnou roli vysokých škol v inovačním procesu. Představeno bude několik modelů transferu technologií s popisem motivačních opatření k tomu, aby transfer znalostí fungoval. Na závěr proběhne diskuse.

 

Fojt

 

Otakar Fojt pracuje od roku 2003 jako vědecký atašé Britského velvyslanectví v Praze, kde se věnuje rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací. V posledních letech připravil, řídil a moderoval tři mezinárodní konference o ochraně duševního vlastnictví a o prosazování práv duševního vlastnictví. Organizoval také dvouletý britský projekt podpory inovačního podnikání v České republice a řadu dalších významných konferencí. 4 roky působil jako vědecký pracovník Univerzity v Yorku a přednášel na britských a kanadských univerzitách. Otakar Fojt je absolventem biomedicínského inženýrství VUT v Brně a členem Merton College Univerzity v Oxfordu, kde rok studoval jako postgraduální student. Je také hlavním objevitelem a spoluautorem dvou amerických patentů (US6731990, US6370437) z oblasti aplikace teorie deterministického chaosu a má za sebou domácí i zahraniční publikační činnost. Dr. Fojt byl v roce 1996 oceněn britským Chevening stipendiem. V roce 1999 se 4 měsíce podílel na prestižním výzkumu v oblasti průmyslové matematiky v torontském Fields Institute v Kanadě. Bohaté zkušenosti s lektorskou činností v mnoha oborech má doma i v zahraničí.

 

„Lze zbohatnout komercionalizací výsledků výzkumu?“

KDY: 29.10.2013 od 14:00

KDE: posluchárna CH1, Hlavova 8, Praha 2

Publikováno: Sobota 19.10.2013 15:45

Akce dokumentů