E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOtevření Laboratoře bioorganické chemie

Na katedře organické chemie byla nově zřízena Laboratoř bioorganické chemie, jejíž vědecký tým bude pracovat pod vedením Prof. Ing. Michala Hocka, CSc., DSc. Nová laboratoř umožní propojení syntetické organické chemie s biochemickými a molekulárně biologickými experimenty. Vybavení laboratoře bylo realizováno z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP-VaVpI).

 

 

Otevření bioorganické laboratoře na katedře organické chemie. Zleva doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D., Mgr. Jiří Míšek, Ph.D., doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D., prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., prof. Ing. Michal Hocek, DSc. Foto: Radek Lüftner

 

Zejména se jedná o přípravu modifikovaných stavebních bloků nukleových kyselin, jejich enzymatickou inkorporaci do oligonukleotidů a nasledné využití v bioanalýze a nanotechnologiích. Pro tento výzkum je laboratoř vybavena řadou moderních měřicích přístrojů jako jsou Semipreparativní HPLC – MS systém, Přístroj pro autoradiografickou, fluorescenční a chemiluminiscenční detekci, UV-Vis spektrofotometr pro práci se vzorky v malých objemech, PCR Termocykler nebo Dokumentační systém pro elektroforetickou separaci nukleových kyselin a proteinů.

 

Součástí nového vybavení laboratoře je i PCR Termocykler. Foto: Radek Lüftner

 

Tyto přístroje i další vybavení laboratoře byly pořízeny v rámci projektu „ROZVOJ PřF UK“ realizovaného Přírodovědeckou fakultou UK a spolufinancovaného ze strukturálních fondů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP-VaVpI). Laboratoř byla oficiálně otevřena dne 3. prosince 2015 za přítomnosti sekčního proděkana a vedoucích chemických kateder.

 

 

 

Publikováno: Pondělí 14.12.2015 10:20

Akce dokumentů