E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová kniha Celosvětový přehled rostlinných invazí v chráněných územích

V nakladatelství Springer vychází kniha Plant Invasions in Protected Areas: Patterns, Problems and Challenges, na jejíž přípravě se jako jeden ze čtyř editorů podílel Petr Pyšek z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK, který dále autorsky přispěl do šesti kapitol.

Kniha Plant Invasions in Protected Areas: Patterns, Problems and Challenges shrnuje ve 28 kapitolách na 656 stranách vyčerpávajícím způsobem současný stav znalostí o invazích nepůvodních rostlin v chráněných územích po celém světě. O akutní potřebě takové přehledu výmluvně vypovídá skutečnost, že poslední souhrn problematiky vyšel v roce 1988 jako speciální číslo časopisu Conservation Biology, výsledek tehdy proběhnuvšího programu SCOPE. 

Na knize se podílelo 80 autorů z akademického prostředí i praxe. Informace pocházejí z celkem 135 chráněných území v různých částech světa, je zmíněno přes 400 rostlinných druhů, jež působí problémy v rezervacích. Kniha je rozčleněna do tří základních okruhů; prvních šest kapitol se zabývá obecnými zákonitostmi invazí do chráněných území, druhou část tvoří čtrnáct případových studií z celého světa (východní a jižní Afrika, Evropa, Azory, Středozemní ostrovy,  Indie, Nový Zéland, Austrálie, Spojené státy, Chile, Galapágy, tichomořské ostrovy včetně Havajských, ostrovy v Jižním oceánu a v Karibské oblasti). Studie věnovaná Evropě poskytuje svého druhu první kontinentální souhrn a dokládá, že přes intenzivní výzkum je k dispozici překvapivě málo kvalitních dat. Poslední oddíl je zaměřen prakticky a obsahuje sedm kapitol věnovaných různým aspektům managementu.

“Tento významný a aktuální svazek poukazuje na dva z nejvýznamnějších problémů současné biodiverzity – popisuje, do jaké míry jsou chráněná území zasažena biologickými invazemi, a dokládá, jak obtížné a složité je chráněná území před invazemi chránit,” uvádí v textu na obálce profesor Vernon Heywood z Univerzity v Readingu.

Dílo je věnováno památce v loňském roce zesnulého profesora Vojtěch Jarošíka z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK, blízkého spolupracovníka všech čtyř editorů.

 Více informací o knize naleznete ZDE

 

Pyšek kniha

 

 

Publikováno: Pondělí 13.01.2014 11:00

Akce dokumentů