E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová kniha: Buněčná biologie rostlin a její biotechnologické aplikace

Nakladatelství Springer vydalo počátkem roku v rámci serie „Plant Cell Monographs“ knihu „Applied Plant Cell Biology : Cellular Tools and Approaches For Plant Biotechnology“, jejímiž editory jsou prof. Peter Nick (University Karlsruhe) a prof. Zdeněk Opatrný (Charles University Prague). Prof. Opatrný je současně autorem resp. spoluautorem tří z jejích celkem patnácti kapitol.

Editoři se dobře znají již více než dvacet let. Jejich týmy společně publikovaly řadu prací, věnovaných zejména studiu rostlinného cytoskeletu, účinku různých stresových faktorů na rostlinnou buňku či  mechanizmu působení fytohormonů. Oba také dlouhodobě popularizují praktický přínos moderních poznatků o biologii  rostlinných buněk pro  zemědělství, zahradnictví, lesnictví a rozvíjejí nejrůznější moderní biotechnologie. Rozhodující  inspirací pro vznik této knihy bylo jejich setkání před dvěma roky, v rámci celostátního semináře katedry (tehdy ještě) fyziologie rostlin, pořádaného k životnímu jubileu jednoho z nich.

Ústředním odborným motivem knihy zůstala problematika „teoretických základů rostlinných biotechnologií“, celek je členěn do pěti tematických celků s názvy Plant stem cells – evolution of a key concept, Control of growth and development (s důrazem zvláště na výzkum a aplikaci fytohormonů/růstových regulátorů) Stress Tolerance, Plant Metabolism a The Cell Biology Toolbox – New Approaches.

Editoři záměrně oslovili zejména mladé odborníky . Podařilo se jim tak ,mimo jiné,  vyhnout se opakování nejrůznějších tradovaných, leč již sporných, odborných dogmat. Soubor autorů je  celosvětový, přitom ale s výrazným zastoupením autorů českých, moravských či  slovenských – a to nikoliv z lokálního patriotismu. Mnozí z nich v dané oblasti skutečně představují světovou špičku. Nedělají tedy  hanbu tradici, kterou již v samotném vzniku a rozvoji oboru rostlinné anatomie a fyziologie česká věda má zejména v osobě profesora Bohumila Němce. A kterou s živou  současností konfrontuje úvodní kapitola knihy, s názvem  „From Němec and Haberlandt to Plant Molecular Biology“ .

Podrobnou informaci o knize přinášejí stránky http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-41787-0.

Publikováno: Středa 19.02.2014 00:35

Akce dokumentů