E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKonference o přírodních katastrofách na naší fakultě

Na konci první srpnové dekády se na pražský Albertov sjedou špičkoví světoví odborníci na přírodní katastrofy a jejich společenský dopad. Konferenci s názvem “13. mezinárodní sympozium o zmírňování následků přírodních katastrof” organizují zástupci geografické sekce naší fakulty. S hlavním organizátorem podniku, doc. RNDr. Vítem Vilímkem, CSc. z katedry fyzické geografie a geoekologie, jsme si povídali o její přípravě a pozadí jejího vzniku.

 

Vážený pane docente, na půdě naší fakulty, konkrétně v budově Albertov 6, proběhne ve dnech 9. - 11. 8. velká mezinárodní konference s více než stovkou příspěvků v devíti různých tématických sekcích. Můžete naší fakultní veřejnosti přiblížit, co je předmětem konference a jaké je pozadí jejího pořádání právě na půdě naší fakulty?

Jedná se o konferenci, pořádanou v rámci International Consortium on Geodisaster Reduction (ICGdR), což je asociace, která se zabývá různými typy přírodních katastrof. Z hlediska odborných témat jsou tam zastoupeny např. sesuvy, zemětřesení, sopečná aktivita a tsunami. Letošní ročník konference je již třináctý v pořadí. My však s asociací spolupracujeme teprve necelé dva roky.

 

Vaším hlavním výzkumným tématem jsou přírodní ohrožení v horském terénu (např. sesuvy či komplexní tematika související s protrháváním hrází vysokohorských jezer). Proč jste začali s ICGdR spolupracovat až v tak relativně nedávné době?  

Tato mezinárodní asociace, která fungovala 10 let pouze v rámci Asie, se teprve během posledních  2 - 3 let  rozšiřuje do celého světa.  Loňská konference proběhla v Los Angeles a zde jsme byli vybráni pro pořádání konference letošní. Praha byla vybrána také proto, aby se povědomí o asociaci více rozšířilo i do Evropy. První den proběhne schůze vedení a členské základny asociace a poté bude následovat oficiální program konference.

 

Sesuv půdy Cordillera Negra v Peru, kdy zde byla v roce 2010 zničena část vesnice a zahynula řada obyvatel. Foto: Vít Vilímek

 

Jestli jsem dobře pochopil z výčtu témat, jsou participanty zejména geologové a geofyzici.

Spíše bych tuto formulaci upravil tak, že jsou zastoupeni všichni, kdo se zabývají geovědními disciplínami, tedy samozřejmě i fyzičtí geografové. Specifikem konference u nás v Praze, alespoň ve srovnání s předešlými ročníky, bude především rozšíření tématiky o nikoliv nové, ale dejme tomu “spřátelené” vědní obory, které mohou výzkum problematiky přírodních katastrof ještě více obohatit. 


O které vědecké obory konkrétně jde?

Tematiku, která nebyla v ICGdR dosud zohledňována, jsem navrhl rozšířit o katastrofy hydrometeorologického charakteru a doplňujeme i výzkum přírodních ohrožení s využitím dálkového průzkumu Země (DPZ). Otevřeli jsme také sekci věnující se výzkumu katastrof, které proběhly v minulosti. Jelikož jsme geografové, v jejichž povaze je zohledňovat i společenskou rovinu zkoumaných jevů, zařadili jsme též sekci, která se nevěnuje jen popisu či predikcím katastrof, ale zabývá se jejich dopadem ve společnosti.  Vzhledem k nedávnému zemětřesení v Nepálu budeme v rámci konference organizovat i samostatný blok věnovaný právě této katastrofické události (round table). Několik z našich účastníků již absolvovalo terénní práce přímo v postižené oblasti.

 

Jezero Palcacocha (Cordillera Blanca, Peru), které se v roce 1941 protrhlo a při takto vzniklé povodni zahynulo dole v údolí několik tisíc lidí. S táním ledovců se jezero opět zvětšuje a narůstají obavy z nového protržení.Foto:  Vít Vilímek

 

A jaká je konkrétně Vaše role, případně role naší fakulty, v celé asociaci?

Co se týče této konference, tak jsem jejím hlavním organizátorem. Většina programu (s výjimkou exkurzí) se tedy bude odehrávat na naší fakultě, v různých učebnách budovy Albertov 6.  Participovat však bude více organizací v naší republice. Do organizačního výboru jsem přizval především univerzitní subjekty - zastoupena je Masarykova univerzita (prof. P. Dobrovolný), Ostravská univerzita v Ostravě (doc. T. Pánek) a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem (dr. P. Raška). Na organizaci exkurzí po oblastech sesuvů se budou podílet  kolegové z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR (např. Dr. J. Klimeš).  Ve vlastní asociaci zastávám funkci “management director” a dále zástupce šéfredaktora našeho nového časopisu Geoenvironmental Disasters.

 

Jsou z konference plánovány i nějaké další výstupy, například sborník konferenčních příspěvků?

Především bych zmínil jednu  důležitou událost. Při příležitosti konference navštíví naši fakultu i zástupci vydavatelství Springer, které vydává i náš zmíněný oborový časopis. Je totiž relativně nový -  vychází teprve druhým rokem a naším zájmem je, aby byl pokryt v co největším množství databází, jako je Scopus a Web of Science. Při příležitosti konference proběhne tedy jednání o budoucnosti časopisu.   

 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji, aby se konference a všechny akce s ní související vydařily na jedničku.

 

                                                                                                                                             ptal se: Michal Andrle

Publikováno: Středa 22.07.2015 14:40

Akce dokumentů

Kategorie: