E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNa 5. dětskou vědeckou konferenci můžete přihlásit i svoje děti

Ve dnech 6. - 7. listopadu proběhne v budově Albertov 6 již pátý ročník Dětské vědecké konference. Na konferenci, kterou pro mladé přírodovědce pořádá naše fakulta, můžete přihlásit šikovné děti ve věku 10 - 18 let do tohoto pátku.

 

"Od dětské konference je díky konzultacím na katedře experimentální biologie rostlin (dr. Aleš Soukup) u Marka evidentní posun ve způsobu uvažování nad biologickými tématy. Ze zpětné vazby většiny pedagogů na gymnáziu, kde Marek studuje, zaznívá, že problémy nyní řeší mnohem strukturovaněji, více vnímá souvislosti a celkový kontext. Prostě je u něho vidět velký posun v exaktním a abstraktním myšlení. Marek díky konzultacím zpracoval téma pupenů dřevin, což mu spolu s novými zkušenostmi z laboratoří pomohlo obhájit loňské vítězství v krajském kole biologické olympiády (kat. D). "

                                                                Petr Brousil, otec loňského oceněného účastníka Marka Brousila                             

 

 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá už pátou dětskou vědeckou konferenci. Konference, která navazuje na předchozí úspěšné ročníky, je určena dětem a mládeži ve věku 10 až 18 let. Přihlásit se mohou jednotlivci i skupiny

Akce se bude konat 6. – 7. listopadu 2015 v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, budova Albertov 6. Už teď se můžete podívat na předběžný program. Kapacita konference je 80 účastníků, kteří budou vybráni ze všech zaregistrovaných na základě zaslaného abstraktu.

Při podání závazné přihlášky je nutno zaplatit registrační poplatek ve výši 250 Kč. Pro účastníky (ne však pro jejich doprovod) bude zajištěno občerstvení a ubytování. Dopravu si hradí účastníci sami.

Během akce není žádoucí přítomnost rodičů a pedagogického doprovodu. To se netýká závěrečného vyhodnocení.

Do 25. října 2015 se přihlásit na konferenci přes registrační formulář.

 

 

Svůj příspěvek můžeš přihlásit do jedné z těchto sekcí:

• Vědy o Zemi (geografie, geologie, meteorologie, mineralogie, paleontologie,…)

• Živá příroda (biologie, zoologie, antropologie, botanika, ekologie,…)

• Lidské tělo a medicína (anatomie, toxikologie, fyziologie, léčiva, farmakologie,…)

• Hi-tech (technika, počítače, kosmonautika, astronomie,…)

• Chemická a fyzikální kouzla (chemické či fyzikální jevy a pokusy,…)

 

Generálním partnerem akce je stejně jako loni Nadační fond Neuron, který podporuje špičkové české vědce a výzkum v České republice.

 

 

Publikováno: Středa 14.10.2015 15:55

Akce dokumentů

Kategorie: