E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMezifakultní konference týmů BIOCEV

Srdečně Vás zveme na setkání výzkumných týmů, které se za Přírodovědeckou UK a 1. Lékařskou fakultu UK účastní projektu BIOCEV. Konference představí zejména vědecké profily a plány jednotlivých skupin.

 

logo UK web   konference BIOCEV loga

 

 

Datum a místo konání:

11.4.2013 od 09:00 do 11:30 hod.

Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, Praha 2, posluchárna Fotochemie

 

Program konference:

Prof. Bohuslav Gaš, Prof. Aleksi Šedo, Prof. Pavel Martásek a Prof. Jan Tachezy - zahájení a úvodní informace

 

Vědecký program Funkční genomika (VP1)

Doc. Pavel Stopka - Lipokaliny v modulaci savčí reprodukce

 

Vědecký program Buněčná biologie a virologie (VP2)

Podprogram Biologie nádorových buněk

Prof. Aleksi Šedo - Mechanismy buněčné diferenciace a nádorové transformace závislé na proteázách

Doc. Jan Konvalinka - Buněčné funkce proteináz plasmatické membrány ve vztahu k nádorovému bujení a biologii mikrobiálních patogenů

Doc. Jan Brábek - Molekulární a buněčné mechanismy invazivity nádorových buněk

 

Podprogram Eukaryotická mikrobiologie

Prof. Jan Tachezy - Biogeneze a funkce buněčných organel u patogenních prvoků

Dr. Pavel Doležal - Mechanismy transportu proteinů přes mitochondriální a bakteriální membrány

Dr. Robert Šuťák - Příjem a vnitrobuněčný metabolismus kovů

Dr. Vladimír Hampl - Genomika eukaryot a laterální genový přenos

Prof.Zdena Palková - Molekulární a buněčná biologie kvasinkových populací, interakce, signalizace

a diferenciace

Dr. Libuše Váchová - Role metabolismu, signálních molekul a buněčných struktur při stárnutí,

stresu a adaptaci

Doc. Jan Černý - Biologické aktivity nových sekundárních metabolitů plísní a hub

 

Podprogram Virologie

Doc. Jitka Forsová -Interakce virových a buněčných struktur v průběhu virové infekce

Prof. Jan Tachezy - diskuze

 

Oficiální stránky BIOCEV  

 

 

 

Publikováno: Středa 27.03.2013 14:05

Akce dokumentů