E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Zaniklé šumavské obce bude možné znovu projít díky 3D modelu, 23.12.2013, ČT 24

Pracovníci Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty UK, pod vedením RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D., ve spolupráci se Šumavskou Kvildou mapují obce v pohraničí, které po 2.světové zcela zanikly. Pomocí dochovaných fotografií a leteckých snímků vytvářejí 3D modely.

Výzkumný tým z Přírodovědecké fakulty UK vytváří z dochovaných fotografií, z podkladů z katastrálního úřadu a s pomocí rekonstrukce leteckých snímků okolní krajiny 3D mapy zaniklých obcí v pohraničí. Okolní krajina se za posledních 70 let výrazně změnila, a tak vytvoření animované mapy jedné oblasti trvá zhruba deset měsíců. Z centrální Šumavy chce zatím skupina pod vedením Přemysla Štycha rekonstruovat Kvildu, Bučinu, Knížecí Pláně nebo Chaloupky. V místech, na nichž nejsou mnohdy po osídlení ani stopy, totiž do konce války žily stovky obyvatel. V padesátých letech byly vysídlené obce v pohraničním pásmu zrušeny či citelně zmenšeny v důsledku extenzivní těžby nerostných surovin, zatopením údolí řek či vlivem rozšiřování vojenských újezdů.  Zmizeli místní lidé, zmizela stavení, zmizela pracně udržovaná zemědělská půda, zmizela domácí zvířata... Krajina ztichla, změnil se postupně místní krajinný ráz. Základem expozice, která bude umístěna v bývalé rotě na Kvildě, by měla být právě původní podoba Kvildy, v níž před válkou žilo desetkrát víc lidí než je tomu dnes.

Celou reportáž na ČT 24 můžete shlédnout ZDE

3D mapy CT24

Další informace o zaniklých sídlech Česka, které ožívají ve 3D naleznete ZDE

Publikováno: Pátek 10.01.2014 15:35

Akce dokumentů

Kategorie: