E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Media s námi a o nás: Podle čeho poznávají vědci příbuznost organismů a řadí je do taxonomických kategorií? Lidové noviny, 15.1.2014

O třídění živých i neživých organismů se snažilo lidstvo již ve starověku. Ještě v 19. století se tak dělo ale hlavně na základě morfologie a anatomie. Ve druhé polovině 20.století, po objevu DNA, se však náš pohled na rozmanitost života dramaticky změnil. Více se dočtete v odpovědi Mgr. Tomáše Urfuse z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK.

Otázka čtenáře: Podle čeho poznávají vědci příbuznost organismů a řadí je do taxonomických kategorií?
Odpovídá Tomáš Urfus z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK:

Snahy o hierarchické třídění všeho živého jsou známy již od starověku. Systém organismů byl až do 19. století vytvářen především na základě srovnávání vnější podoby a vnitřní stavby, tedy morfologie a anatomie. Význam jednotlivých znaků však byl dán především subjektivním (předpojatým) pohledem konkrétního badatele.
Od 20. století se ale začaly rozvíjet metody, které poskytovaly výsledky čím dál víc nezávislé na pozorovateli. Zdaleka nejdůležitějším souborem znaků, podle nichž dnes třídíme organismy, jsou různé vlastnosti DNA – od počtu a stavby chromozomů až po pořadí nukleotidů (základních stavebních kamenů genetické informace). Znaky založené na DNA změnily v průběhu druhé poloviny 20. století náš pohled na rozmanitost života velmi dramaticky.
Výzkumy prováděné v posledních 25 letech byly natolik převratné, že k podstatným změnám v uspořádání a pojetí jednotlivých skupin organismů došlo hned několikrát.
Pokud bychom srovnali například knihy zabývající se systémem rostlin vyšlé v 80. letech dvacátého století, koncem 90. let a v současnosti, zjistili bychom, že se od sebe zásadně liší. S trochou nadsázky vypadají, jako by popisovaly květenu různých planet. Soudobá taxonomie neboli věda o třídění organismů také postupně klade čím dál menší důraz na velké množství hierarchických kategorií – k nimž patří říše, podříše, nadkmen, kmen, podkmen a další až po poddruh či formu. Více pozornosti se dnes věnuje uspořádání do jakýchsi příbuzenských stromečků (kladogramů), které si můžeme snadno představit jako rodokmeny.
Všechno podobné třídění má však jen charakter berličky pro naše vnímání života, a nesmíme je proto přeceňovat. Velkým problémem jsou pro taxonomii například druhy vzniklé křížením. Nikdy nebudeme schopni dosáhnout úplně pravdivého systému organismů – ale můžeme se mu snažit co nejvíce přiblížit.

 

Carl von Linné

Carl von Linéé byl duchovním otcem moderní taxonomie

Publikováno: Čtvrtek 23.01.2014 18:15

Akce dokumentů

Kategorie: