E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Pivní kvasinky a výzkum rakoviny, 23.5.2012, Lidové noviny

Kolonie pivních kvasinek jsou tvořeny dvěma typy buněk, které jsou nápadně odlišné svým vzhledem i způsobem využívání a zpracování živin. Vztahy mezi těmito dvěma typy kvasinkových buněk značně připomínají vztahy mezi normálními a rakovinnými buňkami v těle živočichů včetně člověka. Tento objev jako první na světě uskutečnil tým českých vědců z Přírodovědecké fakulty Unierzity karlovy v Praze a Mikrobiologického ústavu AV ČR, pod vedením profesorky Zdeny Palkové.

 

Český objev je tímto významný jak pro poznání života mikroorganismů, tak pro studium rakoviny. Výsledky výzkumu zveřejnil v květnu 2012 prestižní odborný časopis Molecular Cell - Čáp M, Štěpánek L, Harant K., Váchová L, Palková Z (2012) Cell differentiation within a yeast colony: Metabolic and regulatory parallels with a tumor-affected organism Molecular Cell: Doi:10.1016/j.molcel.2012.04.001.

Pivní kvasinka (Saccharomyces cerevisiae), používaná například při výrobě piva nebo jako droždí při kynutí těsta, je jednobuněčný organismus. Za vhodných podmínek ovšem vytváří kolonie – několik milimetrů velké kruhovité útvary. Kolonie jsou složeny z mnoha buněk, které spolu komunikují a vzájemně se ovlivňují, podobně jako buňky mnohobuněčného organismu.
Biologové z Přírodovědecké fakulty UK   a Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky nyní zjistili, že zhruba po sedmi až deseti dnech růstu kvasinkové kolonie se její buňky začínají rozrůzňovat na dva typy, které vědci pojmenovali U a L. U-buňky tvoří horní vrstvu kolonie, zatímco v dolní vrstvě se nacházejí L-buňky. Oba typy buněk se od sebe výrazně liší velikostí, vnitřní strukturou a fyziologickými vlastnostmi. U-buňky jsou větší, méně náchylné ke stresům a přežívají delší dobu. Mají také jiný metabolismus než L-buňky: využívají přednostně jiné živiny a zpracovávají je poněkud odlišným způsobem.
Příčný řez diferencovanou kolonií. Dolní (červené) buňky kolonie poskytují živiny horním (zeleným) buňkám, které se metabolicky podobají savčím nádorovým buňkám.

 

Palková obr.1

Signalizující diferencované kolonie kvasinek Saccharomyces cerevisiae                                            Autor: Zdena Palková

 

Dosavadní výsledky ukazují, že L-buňky zřejmě uvolňují živiny, jimiž zásobují U-buňky. Jde hlavně o cukry a aminokyseliny. Stejný vztah „živitele a příživníka“ přitom existuje také mezi zdravými a nádorovými buňkami v živočišném organizmu. Normální buňky, především jaterní a svalové, zde produkují živiny, které jsou spotřebovávány v buňkách nádoru. Český výzkum nyní přináší důkazy, že biochemické dráhy zodpovědné za tento tok živin jsou u kvasinek a živočichů pozoruhodně podobné. „Jsme přesvědčeni, že studium kvasinkových kolonií může podstatně přispět k pochopení základních metabolických procesů v nádorových buňkách. Získané poznatky pak mohou v dlouhodobé perspektivě pomoci při hledání nových způsobů léčby rakoviny,“ říká Zdena Palková z Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Laboratoř profesorky Palkové se výzkumu kolonií kvasinek věnuje dlouhodobě. Má na kontě řadu důležitých objevů týkajících se uspořádání a diferenciace buněk v koloniích či komunikace mezi buňkami i mezi sousedními koloniemi. Například již v roce 1997 publikoval tým v prestižním časopise Nature objev, že kvasinkové kolonie se vzájemně „dorozumívají“ prostřednictvím amoniaku, který uvolňují do okolí. Od roku 2003 tento originální výzkum významně posiluje spolupráce s laboratoří Libuše Váchové z Mikrobiologického Ústavu Akademie věd ČR.

 

 .

Příčný řez diferencovanou kolonií. Dolní (červené) buňky kolonie poskytují živiny horním (zeleným) buňkám, které se metabolicky podobají savčím nádorovým buňkám.      Autor: Zdena Palková

 

 

Další anotace na tento jedinečný úspěch týmu našich biologů v médiích: 

Týden.cz : http://www.tyden.cz/rubriky/veda/veda-a-my/cesti-biologove-objevili-prizivniky-pomohou-v-boji-s-nadory_235415.html

 

 

 

 

Publikováno: Středa 23.05.2012 00:00

Akce dokumentů