E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Mohlo by se stát, že by v České republice celý rok pršelo? Lidové noviny, 10.4.2013

V suchých oblastech světa bývá déšť vítán s velkou radostí. V našich zeměpisných šířkách si ale většinou deště užijeme více než dost. Ale co kdyby pršelo celý rok a je to vůbec možné? Odpovídal Miloslav Müller z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Otázka čtenáře: mohlo by se stát, že by v České republice celý rok pršelo?

Odpovídá:  Miloslav Müller z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze

„Celoroční déšť“ si můžeme teoreticky představit dvěma způsoby: buď jako nepřetržitý, nebo jako každodenní.
Nepřetržitý déšť nemůže existovat nikde na Zemi, protože mechanismy vyvolávající vznik srážek nepůsobí stále. Tropické lijáky se proto objevují hlavně odpoledne, monzunové deště v létě, regionální deště spojené s tropickými nebo mimotropickými cyklonami se pohybují a zanikají spolu s nimi.
Uvažujme tedy druhý způsob -takzvané dny se srážkami. Ty se nejčastěji vymezují jako dny, kdy na daném místě naměříme denní úhrn srážek alespoň 0,1 mm (kromě deště může i sněžit). Zajímat nás bude počet takových dnů za rok.
I tento „celoroční déšť“ bychom zřejmě marně hledali kdekoliv na Zemi, natožpak v Česku. U nás mají na většině území mírnou převahu dny beze srážek nad dny se srážkami.
Výjimkou jsou hory, hlavně severočeské, kde jsou na některých místech zaznamenávány srážky více než 200 dnů v roce. Jde o dlouhodobý průměr, každý rok není stejný a v deštivějších letech bude toto číslo vyšší. Ovšem zdaleka nedosáhne 365.
Pro vznik padajících srážek jsou totiž potřeba výstupné pohyby vzduchu. Ty mohou být buď velkého měřítka v prostředí tlakových níží a s nimi spojených atmosférických front, nebo lokální v bouřkových oblacích. Naopak výstupy vzduchu při překonávání hor k vyvolání deště samy o sobě nestačí.
Proměnlivost meteorologických podmínek v Česku je tak velká, že vždy přijdou ke slovu i povětrnostní situace, které výraznější výstupy vzduchu neumožňují. Proto ani pověstná Medardova kápě nekape všech 40 dní po jeho svátku.

 

déšť

Zdroj Wikimedia Commons, autor Steve Garvie, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Publikováno: Středa 10.04.2013 16:35

Akce dokumentů

Kategorie: