E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Methanol a ethanol – mýty a fakta, ČT 24, Studio 6, 20.9.2012

Ve čtvrtek, 20. září 2012, se v posluchárně CH1 Přírodovědecké fakulty UK, konal seminář „Methanol a ethanol – mýty a fakta“. Na téma methanol a ethanol, jejich toxicita, metabolismus, původ, klinické projevy, působení v lidském těle, terapie intoxikace a principy stanovení methanolu v alkoholických nápojích vystoupila RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., i ve vysílání ČT 24, Studia 6.

Nebezpečný methanol má na svědomí již přes dvě desítky lidských životů a další lidé jsou v kritickém stavu. Česká republika tak v těchto dnech čelí jedné z největších katastrof, které ji postihly. Co ale o methanolu a ethanolu doopravdy víme? Co jsou mýty a co naopak podložená vědecká tvrzení? Media přinesla v posledních dnech o této problematice mnoho informací. Orientovat se v nich pomohli laické veřejnosti RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. z Katedry biochemie a RNDr.Radomír Čabala, Ph.D. z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK.

 

Methanol

Methanol                                                                                             Zdroj: chemistryland.com

 

Seminář „Methanol a ethanol – mýty a fakta“ byl rozdělen na dvě části. První část, biochemickou a klinicko-biochemickou, vedla RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., z Katedry biochemie PřF UK, druhé části se ujal RNDr. Radomír Čabala, Ph.D., z Katedry analytické chemie PřF UK.

Během semináře vysvětlili tito odborníci široké veřejnosti, proč je toxicita methanolu tak rozdílná od toxicity ethanolu, když se tyto dva primární alifatické alkoholy liší ve své struktuře jen nepatrně. Zaměří se na metabolismus obou alkoholů a jejich metabolity a objasní možné původy methanolu a ethanolu v alkoholických nápojích.

Dalším aspektem semináře byly klinické projevy otravy methanolem a laboratorní diagnostika intoxikace methanolem a ethanolem a jeho cílová místa (orgány) působení v lidském těle, včetně mechanismu negativního působení obou látek na tyto orgány. Seminář se pokusil rovněž široké veřejnosti vysvětlit srozumitelnou formou terapii intoxikace methanolem.

V druhé části semináře byla veřejnost informována o principech stanovení methanolu v alkoholických nápojích a o normách, které různé alkoholické nápoje musejí ze zákona splňovat.

„Naše veřejnost byla v poslední době zaplavena nejrůznějšími informacemi o účincích methanolu a ethanolu a orientace v nich je v současné době již poměrně obtížná. Některá tvrzení jsou založena na pravdě, jiná jsou ovšem zavádějící. Budeme se tedy snažit všechny skutečnosti na základě jednotlivých informací složit srozumitelně dohromady tak, aby si posluchači mohli vytvořit o této problematice vlastní ucelený názor,“ uvedla RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., z Katedry biochemie Přírodovědecké fakulty UK.

 

Celý rozhovor s RNDr. Markétou Martínkovou, Ph.D., v pořadu Studio 6, ČT 24, můžete shlédnout zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/212411010100920/

 

 

 

Publikováno: Pátek 21.09.2012 00:00

Akce dokumentů

Kategorie: