E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Mapová sbírka PřF UK v pořadu Toulavá kamera, ČT 1, 26.5.2013

Přibližně 130 000 map, kolem dvou tisíc atlasů a taky několik desítek glóbů zahrnuje Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pozornost jí patří zcela právem a rozhodně patří i mezi místa, jež stojí za to navštívit. V pořadu Toulavá kamera nás sbírkou provedla ředitelka Mapové sbírky PřF UK Eva Novotná společně s redaktorkou Ivetou Toušlovou.

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK je největší univerzitní kolekcí kartografických dokumentů ve střední Evropě a čítá 130 000 map, 2 000 atlasů a 90 glóbů. Obsahuje originální díla Komenského nebo Hollara, vzácné rukopisy 3. vojenského mapování z vídeňského archivu, národopisné mapy P.J. Šafaříka, mapy z pozůstalosti J. Barranda i Cellův nafukovací papírový glóbus z roku 1831. Nejstarší datovaná mapka je plánek Vídně od A. Hirschvogela z roku 1547.

 

MS Toulavá kamera

 

Mapová sbírka vznikla zároveň s Geografickým ústavem UK (1891). V roce 1913 byla sbírka, jež je unikátní i tím, že se nachází  v původním  historickém interiéru inspirovaném francouzskou národní knihovnou, přestěhována na Albertov 6, Praha 2. Zároveň se vznikem Přírodovědecké fakulty byla v roce 1920, na návrh prof. V. Švambery, ustanovena Státní sbírka mapová Republiky československé. V roce 1953 byla Státní sbírka mapová zrušena a jako Kabinet kartografie Geografického ústavu včleněna do ČSAV. Ten byl v roce 1993 zrušen a Mapová sbírka se podle delimitační dohody navrátila původnímu vlastníkovi, tedy Přírodovědecké fakultě UK. Ředitelka Historického ústavu AV ČR prof. Eva Semotanová o sbírce prohlásila: “Unikátnost mapové sbírky spočívá v dlouhodobé tradici dějin kartografie na PřF UK v souvislosti se založením sbírky, v jedinečnosti map a atlasů, v ní uložených a v nenahraditelnosti prostoru sbírky, který se zachoval do současnosti a byl citlivě rekonstruován.”

 

 MS Toulavá kamera 2

 

 

Celý pořad můžete shlédnout ZDE 

 

 

 

Publikováno: Pondělí 27.05.2013 13:40

Akce dokumentů

Kategorie: