E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Kolik hodin denně prospí a jak dlouho žije moucha? Lidové noviny, 8.9.2013

Znáte to, je neděle po obědě, máte noviny v ruce a chce se vám spát. Ale nejde to. Okolo vás totiž létá moucha a nejde odbýt. Copak mouchy nikdy nespí? Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku odpovídal Petr Šípek z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK.

 

Dotaz čtenáře: V neděli po obědě při odpočinku mě a mou ženu rušila moucha. Kolik hodin denně prospí a jak dlouho žije?

Odpovídá Petr Šípek z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK:

Ačkoliv nevíme přesně, o jakou mouchu se jedná, dá se obecně říci, že mouchy jsou denní tvorové. To může potvrdit každý, kdo má na vesnici hospodářská zvířata, a tedy i hodně much na dvorku; začínají se aktivovat se svítáním a jejich aktivita končí s posledními paprsky denního světla.
Z nočního spánku lze pak mouchu jednoduše probudit rozsvícením světla. Další aspekty denního režimu much příliš neznáme. Netušíme tak, jestli mouchy přes den výrazněji odpočívají ani kolik hodin denně tráví aktivním letem a vyhledáváním potravy.
Jisté je, že i moucha „umí“ měřit cirkadiální (dvacetičtyřhodinové) rytmy a „tuší“, kdy má nastat svítání. To bylo zjištěno jednoduchými pokusy: kukly much chovaných v normálních světelných podmínkách byly těsně před vylíhnutím umístěny do temné místnosti a i zde se mouchy líhly v ranních hodinách, podobně jako jejich kolegyně ponechané v normálních světelných podmínkách (ráno je totiž vlhko a to je pro správné líhnutí důležité).
Ani na druhou část otázky neznáme přesnou odpověď. Obecně platí, že život dospělce je u hmyzu omezen na tři až čtyři týdny, ale i zde platí výjimky. Pověstné jepice či drobní zástupci krátkorohých dvoukřídlých (tiplíci, pakomáři apod.) žijí opravdu jen několik málo hodin či dní, naproti tomu královský pár některých termitů může žít i padesát let!
Rovněž záleží na tom, jak si definujeme samotnou délku života hmyzu. Pokud budeme brát v potaz i larvální stádia, tak zjistíme, že i ony jepice ve skutečnosti žijí i několik let. Řada hmyzu má navíc stádia, která umějí přerušit či výrazně zpomalit svůj vývoj, například vajíčka naší kobylky ságy se líhnou obvykle za tři až osm let podle vnějších podmínek, podobně mohou „přeležet“ i kukly různých motýlů (tento jev je pravděpodobně častější, než si vědci dosud připouští).
Podíváme-li se na faktory, které ovlivňují individuální délku života jedince, hodně záleží na vnějších podmínkách. Bylo prokázáno, že dostupnost i složení potravy nebo četnost rozmnožování mají vliv na délku života. Překvapivé přitom bylo to, že občasné mírné strádání či méně kvalitní strava život spíše prodlužují, než zkracují. Podobné to bude s teplotou a vlhkostí prostředí, přičemž výrazné extrémy či náhlé výkyvy mají výrazně negativní vliv.
Ale vraťme se k naší mouše. I zde můžeme vycházet z toho, že průměrná délka života bude dva až čtyři týdny, její larvální vývoj je rychlý, i tak ale trvá další zhruba tři až čtyři týdny (podle velikosti druhu a okolní teploty). A pozor, pokud se mouchy vylíhly na konci léta, na podzim budou nejspíše zimovat, aby na jaře založily novou generaci nepříjemných narušitelů nedělních obědů.

 

moucha loví mouchu

Když "moucha" loví mouchu: dravý roupec si pochutnává na právě ulovené mouše. Ačkoliv oba druhy patří mezi tzv. Diptera (hmyz dvouřkřídlý) jejich potravní zvyklosti se výrazně liší. Roupcovití patří mezi nejlepší hmyzí predátory a ulovit mouchu v letu pro ně nepředstavuje výraznější problém...    Autor: Petr Šípek

Publikováno: Středa 09.10.2013 14:55

Akce dokumentů

Kategorie: