E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Když najdeme zkamenělinu, podle čeho poznáme, jak je stará?, 7.11.2012, Lidové noviny

Zkameněliny jsou po staletí předmětem sběratelského zájmu. Nejdříve byli zapálenými sběrateli především šlechtici a boháči hojně podporovaní církví, která o zkamenělinách tvrdila, že je výtvorem božským. Dnes je to již poměrně rozšířené hobby. Jak ale určit, jak je nalezená zkamenělina stará? Na otázku čtenáře Lidových novin odpovídal doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D., z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

 

Dotaz čtenáře: Když najdeme zkamenělinu, podle čeho poznáme, jak je stará?

Odpovídá doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D., z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze:

Nejdůležitější je poznat, o jakou zkamenělinu jde. Různé fosilie jsou typické pro různá období, některé typy organizmů existují dlouhou dobu, některé naopak velmi krátce.
Pokud se krátkodobě žijící organizmy velmi rychle rozšíří a brzy vyhynou, hovoříme o vůdčích (indexových) zkamenělinách. Na jejich základě stanovujeme takzvané biozóny. Je jich několik typů, většinou se odvíjí od prvního výskytu daného organizmu. Tyto fosilie používáme pro určování stáří nejsnáze. Stáří v biostratigrafickém smyslu chápeme jako stáří zóny (biozóny) života daného organizmu. Biozóny se pak mohou porovnat s časovou škálou, tedy škálou v miliónech let. Ta vychází z absolutního datování pomocí takzvané radiometrie, což je metoda využívající přirozeného radioaktivního rozpadu prvků.
V některých případech lze datovat přímo horninu, v níž je zkamenělina přítomna (respektive minerály, které hornina obsahuje). To je možné například ve vulkanických horninách, pokud se vylije lávový proud na mořské dno a podobně. Nejlepší je tedy zkamenělinu ukázat odborníkům, kteří ji určí a zároveň přibližně stanoví její stáří. Jestliže jde o druh, který se vyskytoval delší dobu, je dobré odkázat i na lokalitu (jistě se na ní v minulosti našlo více zkamenělin a některé z nich mohou stáří stanovit přesněji) nebo se zanořit do knih a atlasů.

 

Trilobiti

Nejdůležitější je poznat, o jakou zkamenělinu jde :-), na snímku je Ptychoparia striata ("střední " kambrium, ČR)    Foto: Martin Košťák

Publikováno: Středa 07.11.2012 00:00

Akce dokumentů

Kategorie: