E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: EU: příliv imigrantů, Studio 6, ČT1, 9.10.2013

Příliv imigrantů do Evropy neustále stoupá. Největší problém s imigrací se projevuje hlavně na jižním pobřeží Evropy. Desítky a stovky uprchlíků na cestě k břehům Evropy zahynou, tisíce jich pak zaplavují cílové země, které přestávají jejich nápor zvládat a žádají o pomoc Evropskou unii. Na otázky týkající se uprchlické problematiky odpovídal v pořadu Studio 6 na ČT1 doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

Evropští ministři se snaží o uprchlické krizi diskutovat, ale mezitím sílí nespokojenost místních obyvatel. Tím se vlády dostávají do dvojího tlaku - musí řešit problematiku uprchlíků a zároveň nechtějí před svými obyvateli vypadat jako někdo, kdo zaujímá vůči imigrantům příliš měkký postoj.

Na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK se problematikou mezinárodních a vnitřních migračních pohybů v evropském kontextu se zvláštním zřetelem na Českou republiku a problematikou integrace cizinců do majoritních společností cílových zemí podrobně zabývá doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., který je hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných projektů či grantů na toto téma a v neposlední řadě i autorem nebo spoluautorem významných publikací, které se problematice imigrace věnují.

 

Rozhovor s doc. RNDr. Dušanem Drbohlavem, CSc. ve Studiu 6 na ČT1 můžete shlédnout ZDE

 

Drbohlav ČT 1

 

Publikováno: Středa 16.10.2013 14:25

Akce dokumentů

Kategorie: