E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Co dnes víme o vývoji trilobitů? Jak se rozmnožovali? Lidové noviny, 17.4.2013

V České republice nacházíme na některých místech dokonale zachované zkameněliny trilobitů, typických prvohorních živočichů. Co všechno však víme o jejich životě? Na dotaz čtenáře Lidových novin odpovídal Lukáš Laibl z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK

Dotaz čtenáře: Co dnes víme o vývoji trilobitů? Jak se rozmnožovali?

Odpovídá Lukáš Laibl z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK

Mnoho současných členovců má pozoruhodný vývoj, ať už je to dokonalá proměna u některých skupin hmyzu, nebo „mateřská péče“ některých pavoukovců. Podobně zajímavý byl i vývoj vymřelých prvohorních členovců – trilobitů, který poprvé popsal Joachim Barrande před více než 150 lety na materiálu z Čech.
Trilobiti se pravděpodobně líhli z vajíček a nejmenší jedinci dosahovali velikosti sotva půl milimetru. V České republice nacházíme na některých místech dokonale zachované drobounké zkameněliny trilobitích larev (viz foto ze skenovacího elektronového mikroskopu), jejichž stáří se pohybuje okolo 500 milionů let. Svůj pevný krunýř museli trilobiti pravidelně svlékat a rostli vždy jen v krátkém období poté, než jim ztvrdl krunýř nový.
Jejich vývoj se tedy asi nejvíce podobá vývoji dnešních krabů a dalších korýšů. Čerstvě vylíhlé larvy trilobitů žily často naprosto odlišným způsobem života než dospělci. Studium tvaru a velikosti takových larev dokáže prozradit, zda se nechávaly unášet mořskými proudy, nebo zda spíše lezly po mořském dně.
Například kulovitý krunýř s poměrně dlouhými trny na spodní straně těla nebyl evidentně pro pohyb na mořském dně příliš užitečný. S tvarem a velikostí samozřejmě také úzce souvisí výživa larev, obecně větší larvy byly pravděpodobně vyživovány velkým žloutkem, zatímco ty menší, bez výrazných žloutkových zásob, se živily především planktonem. Rozdílné způsoby života měly samozřejmě vliv na jejich geografické rozšíření, a tudíž i na jejich náchylnost ke změnám klimatu nebo velkým vymíráním v geologické minulosti. Široce rozšířené druhy s larvami unášenými mořskými proudy navíc mohou být užitečné při porovnávání stejně starých vrstev napříč celým světem.

saohirsuta

Kolorovaná fotografie ze skenovacího elektronového mikroskopu s larvami trilobitů starými cca 503 miliónů let     Autor: Lukáš Laibl

Zájemci z řad široké veřejnosti mohou navštívit ve čtvrtek 18.4. přednášku Lukáše Laibla „Jak rostli trilobiti“, kterou pořádá geologický korespondenční seminář Kamenožrout. Přednáška se bude konat od 19.00 v klubu Podsklepeno (Karlínské náměstí 7, Praha 8).

Kamenožrout plakát web

Publikováno: Středa 17.04.2013 10:10

Akce dokumentů

Kategorie: