E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Boj o půdu, ČT 2, 28.4.2013

Půda je živá hmota s mnoha důležitými funkcemi a její význam není podle vědců vůbec doceněn. O jejím nezastupitelném významu a o všem, co půda ovlivňuje hovořil v pořadu České televize Nedej se doc. Ing. Jan Frouz, CSc.

 

V poslední době se ale objevují snahy o snížení poplatků za zábor kvalitní orné půdy pro průmyslové a obchodní areály. Přitom právě tyto poplatky minulá vláda ve veřejném zájmu naopak zvýšila. Proč senátoři chtějí snížit poplatky za zábor kvalitní orné půdy pro průmyslové a obchodní areály, když tyto poplatky minulá vláda ve veřejném zájmu naopak zvýšila? Odborná i laická veřejnost ostře kritizuje senátní návrh novely Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, o němž zanedlouho budou rozhodovat poslanci. Autoři návrhu novely zákona tvrdí, že stávající výše odvodů má významné celospolečensky negativní dopady. Kritici oponují, že návrh servíruje investorům českou půdu a krajinu na zlatém podnosu a že ohrožuje nejcennější přírodní zdroje – úrodnou půdu a vodu.

Jan Frouz se zabývá se půdní ekologií, v současnosti především úlohou půdní makrofauny při tvorbě půdy a transformací organické hmoty v půdě, k jeho širokému okruhu zájmů ale patří i obnova ekosystémů po rozsáhlých poškozeních, populační biologie bezobratlých, ekologie mravenců a řada dalších témat.

 

Video Nedej se: Boj o půdu

Louka

Foto: Petr Jan Juračka

 

Publikováno: Čtvrtek 09.05.2013 14:05

Akce dokumentů

Kategorie: