E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKouzlo a moc světa rostlin, Botanická zahrada PřF UK , 18. a 19.5.2012, 10:00 - 18:00

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze se letos zapojí do mezinárodního Dne fascinace rostlinami. Ve dvou květnových dnech, a to v pátek 18. a v sobotu 19. května, budou mít návštěvníci Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Na Slupi 16, Praha 2, možnost od 10:00 do 18:00 hod. navštívit bohatý interaktivní, botanicky zaměřený program, který pro ně připravili vědečtí pracovníci Katedry experimentální biologie rostlin a Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. a České společnosti experimentální biologie rostlin.

 

 

Den fascinace logoUK logoBZ logoPřírodovědci logo

 

V rámci mezinárodního Dne fascinace rostlinami proběhne od 14. do 27. května řada populárně vědeckých akcí, jež vyvrcholí v pátek 18. a v sobotu 19. května i v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Na Slupi 16, Praha 2, bohatým interaktivním programem, připraveným pro jeho návštěvníky předními vědci z přírodovědecké fakulty.

 

Fagopyrum esculentum - nažky

Fagopyrum esculentum - nažky, fotografie ze soutěže Věda je krásná      Autor: Viktor Sýkora

Návštěvníci Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK si obarví svoji květinu a budou pozorovat,  kudy  v ní proudí voda, budou sledovat zajímavé řasy pod mikroskopem, proniknou do tajů práce s rostlinnými chromozomy a DNA a zkusí si sami izolovat DNA, podívají se na svítící gely nebo změří velikost genomu své oblíbené rostliny na průtokovém cytometru.

 

Rumex scutatus – nažka s krovkami

Rumex scutatus – nažka s krovkami, fotografie ze soutěže Věda je krásná       Autor: Viktor Sýkora

 

Jedinečná zákoutí fascinujícího světa rostlin budou moci návštěvníci Botanické zahrady PřF UK prozkoumat díky tomuto pestrému programu:

 

Pátek 18.5.2012 a sobota 19.5. od 10:00 do 18:00

 

  • Voda v rostlinách: Kudy v rostlinách proudí voda? Z bílé květiny se stane květina barevná.  Mikroskopický pohled na čerstvé řezy obarvenými stonky.
  • Adéla ještě nevečeřela. Masožravé rostliny - rafinované pasti nelítostných lovců.
  • Krása rostlinných struktur.  Rostliny pod mikroskopem. Pozorování dočasných a trvalých preparátů.
  • Výlet k počátkům fyziologie rostlin.  Kde vznikla rostlinná fyziologie? Rekonstrukce pokusů Julia Sachse - zakladatele fyziologie rostlin a širší náhled do tehdejší doby a vědy.
  • Řasy jsou také rostliny. Skrytá krása těchto rostlin pod mikroskopem.
  • Dveře rostlinných laboratoří dokořán.  Jak vědci zkoumají genetickou informaci rostlin? Izolace DNA a měření genomu oblíbených rostlin na průtokovém cytometru.
  • Rostlinné hrátky. Hravá interaktivní výstava o biologii rostlin. Odhalování tajemství dědičnosti, růstu nebo rostlinných barev a vůní.
  • Komentovaná procházka skleníkem Botanické zahrady PřF UK
  • Pomáhají nám! Komentovaná prohlídka po exteriérech Botanické zahrady PřF UK o léčivých a užitkových rostlinách.
  • Intimní život rostlin. Kdo se nemnoží, ten vyhyne! Jak se rostliny rozmnožují, jak lákají opylovače a další detaily z jejich soukromí.

 

Detaily programu naleznete zde: http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/mezinarodni-den-fascinace-rostlinami

Videopozvánku na akci Kouzlo a moc světa rostlin, již Přírodovědecká fakulta UK v Praze pořádá v rámci mezinárodního Dne fascinace rostlinami, si můžete prohlédnout zde:  http://www.youtube.com/watch?v=2HXX1JUjYJE

 

Vicia tenuifolia, zv. 27x

Vicia tenuifolia, zv. 27x, fotografie ze soutěže Věda je krásná                   Autor: Viktor Sýkora

            

Do letošního prvního ročníku Dne fascinace rostlinami, vyhlášeného Evropskou organizací rostlinné biologie (European Plant Science Organisation, EPSO),        se zapojí přes 450 institucí z 39 zemí a bude oslavou krásy a užitečnosti rostlin. Ty jsou totiž nejen krásné, ale pro lidstvo i zcela nepostradatelné. Bez nich bychom neměli potraviny, papír, nábytek, léčiva i mnoho dalších nezbytných věcí, jež nám denně usnadňují a zpříjemňují život.

Cílem mezinárodního Dne fascinace rostlinami  je přiblížit široké veřejnosti svět rostlin i práci odborníků, kteří ho zkoumají. K této iniciativě se přihlásily české univerzity, výzkumné ústavy, botanické zahrady, neziskové organizace a firmy. Milovníci rostlin mohou v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Průhonicích, Šumperku, Troubsku a Čelákovicích navštívit přednášky, diskuze, dny otevřených dveří, botanické exkurze do přírody, návštěvy vědeckých pracovišť, výstavy, interaktivní expozice či prohlídky skleníků, parků a botanických zahrad s odbornými průvodci.

Den fascinace rostlinami se koná pod záštitou Ing. Petra Bendla, ministra zemědělství České republiky. Podrobný program zde: http://plantday12.eu/czech.htm.

 

Consolida regalis Gray, zv. 40x

Consolida regalis Gray, zv. 40x, fotografie ze soutěže Věda je krásná         Autor: Viktor Sýkora

 

Akci Kouzlo a moc světa rostlin podpořily společnosti: Centrum FotoŠkoda, AV MEDIA, a.s. a Olympus Czech Group.

 

 

Publikováno: Pátek 18.05.2012 00:00

Akce dokumentů