E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKonference „Stavíme Kampus Albertov“, 29. dubna 2013, 9:30-17:00, Přírodovědecká fakulta UK, posluchárny CH2, CH3, Hlavova 8, Praha 2

Srdečně vás zveme na konferenci "Stavíme Kampus Albertov" , jejímž cílem je představit fakultní i široké veřejnosti ojedinělý projekt Kampus Albertov. Se svými příspěvky na ní vystoupí zahraniční odborníci Alexandra den Heijer, Louis Gunnigan, Reimund Fickert a Jay Bargmann.
Čas 29.04.2013
od 09:30 do 17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Hlavním cílem  konference „Stavíme Kampus Albertov“, která se bude konat 29. dubna 2013,  je představení tohoto jedinečného projektu fakultní veřejnosti a zároveň otevření témat důležitých pro přípravu zadání projektu.  O své zkušenosti  se s posluchači během svých prezentací podělí zahraniční odborníci Alexandra den Heijer, Reimund Fickert, Louis Gunnigan a Jay Bargmann. Odpoledne, po úvodních prezentacích, budou následovat  panelové diskuze.

Pražský Albertov je ústředním místem budoucího rozvoje excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd. V rámci projektu, na němž se podílejí Přírodovědecká fakulta, 1. lékařská fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, vyrostou ve stávajícím areálu dvě nové budovy, objekt Biocentra, v němž se bude výzkum orientovat na otázky s velkým potenciálem aplikací v medicíně a biotechnologiích, a Globcentrum, kde se vědci zaměří na globální problémy, jimž dnešní společnost čelí. Ambicí projektu je také vybudovat prostředí, které bude podporovat komunitní funkci kampusu a napomáhat interakci mezi studenty, pedagogy a výzkumnými týmy všech zúčastněných fakult.

 

Pozvánka konference KA

 

Program konference:


Úvodní prezentace, Koštířova posluchárna (CH2)


9:30 – 9:40 Zahájení - Lenka Dvořáková, manažerka projektu Kampus Albertov

9:40 - 9:45 Úvodní slovo - prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty UK,

9:45 – 10:00 Kampus Albertov - Jan Zemánek, exekutivní manažer projektu Kampus Albertov

 

Prezentace/case studies (v angličtině)


10:00– 10:30


Komplexní plánování přípravy a realizace univerzitního kampusu / complex campus development

planning (Dr. Louis Gunnigan, DIT) - DIT Grangegorman Campus, Dublin, Ireland


10:30- 11:00 přestávka, coffee break


11.00 - 12:30


Vznik a provoz výzkumného centra excelence / creation and operation of a scientific research centre of excellence (Dr. Reimund Fickert) - PRBB, Barcelona, Spain


Řízení urychleného procesu a změn: příležitosti a omezení Change management on campus (after a fire): opportunities of a crisis - Ass. Prof. Alexandra den Heijer, Faculty of Architecture, Technical University Delft, the Netherlands

 

Aktuální trendy v navrhování moderních laboratorních budov/Contemporary trends in advanced laboratory design (Jay Bargmann)

 

12:30 - 13:30 Oběd


Panelové diskuse (v češtině, s překladem z/do angličtiny), Heyrovského posluchárna (CH3)


13:30 – 14:30 první blok

Proces řízení přípravy a realizace univerzitního kampusu, architektura jako funkční prostor a

inspirativní rámec pro vzájemné pozitivní ovlivňování

Moderátor: Jan Zemánek, exekutivní manažer projektu Kampus Albertov

Účastníci: Louis Gunnigan, DIT, Ing. arch. Michal Kohout, FA ČVUT, prof. Wilhelm Reismann, iC-

group, kampus WU Ekonomicko-obchodní university ve Vídni (další budou upřesněni)

Výstup: Kritické body ve vývoji komplexního dlouhodobého projektu, architektonicko-urbanistické nástroje pro návrh úspěšného univerzitního kampusu


14:30 – 15:00 přestávka, coffee break


15:00 – 16:00 druhý blok

Faktory ovlivňující vývoj univerzitního kampusu (strategie, funkční využití, finance, materiální

prostředí), ekonomicky efektivní provoz objektu pro vědu a vzdělávání

Moderátor: Lenka Dvořáková, manažerka projektu Kampus Albertov

Účastníci: Reimund Fickert, PRBB, Alexandra den Heijer, TUD, prof. Miloslav Pavlík, ČVUT (další budou upřesněni)

Výstup: Předpoklady ekonomicky efektivního provozu objektu pro vědu a vzdělávání, principy

metodiky stanovení efektivního využití funkčních prostor

 

16:00 – 16:30 Prezentace výstupů panelových diskusí


16:30 – 17:00 Shrnutí a závěr - Lenka Dvořáková

 

Účastníci:

 • Alexandra den Heijer, MSc, PhD je vedoucí katedry Real Estate Managementu na fakultě architektury University of Technology Delft v Nizozemsku

 • Louis Gunnigan, PhD je Team Leader for Engineering and Built Environment nového kampusu Grangegorman Dublin Institute of Technology (DIT) v Irsku

 • Reimund Fickert, PhD je Business Development Director biomedicínského výzkumného centra PRBB (Barcelona Biomedical Research Park) v Barceloně ve Španělsku

 • Jay Bargmann, M.Arch. je vicepresidentem architektonického ateliéru Rafael Viñoly Architects PC, jedné z nejvýznamnějších firem se zaměřením na projekty v oblasti vysokých škol a výzkumných center

 • Mgr. Lenka Dvořáková, MPA má v rámci Univerzity Karlovy v Praze jako manažerka investiční akce celkovou zodpovědnost za projekt Kampus Albertov

 • Ing. arch. Jan Zemánek, exekutivní manažer projektu Kampus Albertov, zodpovídá za řízení procesu přípravy a realizace projektu

   

  Stránky projektu Kampus Albertov

   

  Stránky konference Stavíme Kampus Albertov

   

  Plakát konference KA

   

   

   

   

Publikováno: Pondělí 29.04.2013 00:00

Akce dokumentů