E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHistorická geografie v digitálním světě - 9. historickogeografická konference, 30.1.2013, Velká geologická posluchárna

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha) a Komise pro historickou geografii (Historický ústav AV ČR, Praha) organizují v pořadí již devátou historickogeografickou konferenci.
Čas 30.01.2013
od 09:00 do 20:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Pro rok 2013 bylo zvoleno téma Historická geografie v digitálním světě. Společným tématem konference bude problematika virtuálních historických krajin, digitálních mapových rekonstrukcí, mapových portálů historických krajin a dalších témat, spjatých využitím moderních metod a technologií v historické geografii.

Program referátů je uzavřen, referující přednesou své příspěvky  v rozsahu 15, maximálně 20 minut. Postery do posterové sekce - velikosti A3 – A1 v češtině nebo angličtině – přihlašujte spolu s přihláškou na konferenci (prosíme o závazné sdělení názvu Vašeho posteru s krátkou anotací v češtině) nejpozději do 15. prosince 2012. Evidenční  přihlášky na konferenci (jméno, instituce nebo jiný identifikační údaj, e-mail)  zasílejte paní Janě Růžičkové, ruzickova@hiu.cas.cz nejpozději do 10. ledna 2013. Přihláška ke stažení zde. Příspěvky můžete nabídnout k publikování v recenzovaném periodiku Historická geografie  39/2, 2013.

Účast na konferenci je bez poplatku.

 

Kdy? 30. ledna 2013

Kde? Velká geologická posluchárna PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2

 

HG

Konference Krajina a společnost v geografickém názvosloví, 25.1.2012                Foto: Dana Fialová

 

Publikováno: Neděle 16.12.2012 00:00

Akce dokumentů