E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEva Martínková získala cenu MŠMT pro vynikající studenty

Bc. Eva Martínková, studentka katedry analytické chemie naší fakulty, převzala 1. prosince 2015 cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia. Ocenění získala za svoje vynikající studijní výsledky. Gratulujeme!

 

Bc. Eva Martínková z katedry analytické chemie při přebírání  Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v kategorii pro vynikající studenty a absolventy .  

 

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch předali  v prostorách Senátu Parlamentu ČR ceny MŠMT udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2015.  

 

Spolu s ostatními oceněními byla předána i Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů

Uděluje se od roku 2014: Ocenění může získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění lze udělit i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

 

Kategorie mimořádný čin studentů:

Lukáš Mikl, Jan Vrba, Dominik MarešVojtěch Smola a Vladimír Šulc z Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta strojní, studijní program -  Teoretický základ strojního inženýrství.

Kategorie pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu: 

Bc. Eva Martínková - Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, studijní program  -  Chemie, studijní obor -  Chemie v přírodních vědách,

Bc. Jana Smažíková - Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, studijní program - Specializace ve zdravotnictví, studijní obor -  Dentální hygienistka,

Mgr. Jakub Braborec - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, studijní program - Nanotechnologie, studijní obor - Aplikované nanotechnologie,

BcA. Alena Krchová -  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, studijní program - Design, studijní obor -  Ilustrace a grafický design,

Julius Lukeš - Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, studijní program - Všeobecné lékařství,

Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, studijní program -  Fyzika, studijní obor - Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika,

Ing. Petr Máca - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, studijní program -  Stavební inženýrství, studijní obor  -  Fyzikální a materiálové inženýrství,

MUDr. Ondřej Volný - Masarykova univerzita, 1. neurologická klinika LF MU studijní program - Neurologie, studijní obor- Neurologie.

 

Více se dozvíte ZDE

Publikováno: Čtvrtek 03.12.2015 16:25

Akce dokumentů