E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDětská vědecká konference - 3.ročník, 1.-2.11.2013

Žáci a studenti ve věku 10 až 16 let, které baví poznávat, zkoumat a bádat, si mohou vyzkoušet roli opravdového vědce. Ve třetím ročníku Dětské vědecké konference dostanou šanci podělit se s ostatními o výsledky svých bádání. Akce se uskuteční 1.-2.11.2013 v kampusu Albertov Přírodovědecké fakulty UK. Pořadatelem je Přírodovědecká fakulta UK, exkluzivním partnerem Nadační fond Neuron Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu.
Čas 01.11.2013   10:00
02.11.2013   18:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Na konferenci se přihlásilo přes šest desítek  jednotlivců i skupin. Účastníci byli vybíráni podle zaslaného abstraktu. Zaslané příspěvky do konference naznačují, že kvalita konference bude vysoká a již teď je jasné, že kvalita příspěvků roste rok od roku.  Během konference, s výjimkou závěrečného vyhodnocení, není žádoucí přítomnost rodičů a pedagogického doprovodu škol. V komisi, hodnotící jednotlivé příspěvky, zasednou odborníci na biologii, geologii, chemii, geografii, pro obory matematika a fyzika pak nově Karel Janeček a Martin Ducháček z Nadace Neuron Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu , který je i exkluzivním partnerem konference.

Účastníci zasílají své příspěvky do sekcí Vědy o Zemi (geografie, geologie, meteorologie, mineralogie, paleontologie...), Živá příroda (biologie, zoologie, antropologie, botanika, ekologie...), Lidské tělo a medicína (anatomie, toxikologie, fyziologie, léčiva, farmakologie atd. ….), Hi-tech (technika, počítače, kosmonautika, astronomie...), Chemická a fyzikální kouzla (chemické a fyzikální jevy a pokusy…) ve formě 10-15 minutových přednášek nebo posterů.

Součástí Dětské vědecké konference je i bohatý doprovodný program. Tím jsou návštěvy sbírek a muzeí Přírodovědecké fakulty UK s odborným výkladem a velice atraktivní přednášky: přednáška finalistů mezinárodní soutěže mladých vědců v popularizaci vědy FameLab, „Buňka jako hodinový stroj“ doc. Jana Černého, Chemická lightshow doc. Jana Kotka. a workshop "Skrytí společníci domácích mazlíčků očima parazitologa" RNDr. Bulantové, Ph.D.

Kromě možnosti prezentovat výsledky svého bádání dostanou účastníci příležitost poznat nové přátele se stejnými zájmy, seznámí se skutečnými odborníky, získají hodnotné ceny a certifikát.

Záštitu nad konferencí převzala v letošním roce Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze po MŠMT ČR, jež pořádalo s velkým úspěchem předešlé dva ročníky Dětské vědecké konference.

 

DVK poster

 

Program 3. dětské vědecké konference:

Pátek 1. 11. 2013

10:00 - 11:00 registrace účastníků, welcome džus

(1. patro Albertov 6)

11:00 - 11:30          zahájení konference

(Mineralogická posluchárna)

11:30 - 12:00 VIP přednáška FameLab

(Mineralogická posluchárna)

12:00 - 13:00          oběd

13:00 – 14:30         paralelní jednání v sekcích 1. Část

(Mineralogická posluchárna, DMUCHAVKA)

14:30 - 15:00          přestávka s občerstvením

15:00 - 15:30          RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. přednáška

"Skrytí společníci domácích mazlíčků očima parazitologa"

(Mineralogická posluchárna)

15:45 – 18:00         exkurze s odborným výkladem

18:00 - 19:00          večeře

19:00 – 21:00         večerní program

  • doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. přednáška

Buňka jako hodinový stroj“

  • doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.

„Chemická lightshow“

(Velká geologická posluchárna)

Sobota 2. 11. 2012

9:00 – 9:30             zahájení druhého dne, instalace posterů

(Velká geologická posluchárna)

9:30 - 11:00           paralelní jednání v sekcích 2. Část

(Velká geologická posluchárna, Mineralogická posluchárna)

11:00 - 11:30 cacao break

11:30 - 12:45 paralelní jednání v sekcích 3. Část

(Velká geologická posluchárna, Mineralogická posluchárna)

12:45 - 13:30          oběd

13:30 – 14:30         poster sekce, zhodnocení příspěvků, divácké hlasování

(Velká geologická posluchárna)

14:30 – 15:00         cacao break

15:00 - 15:45          ohlédnutí za konferencí, závěrečná ceremonie

(Velká geologická posluchárna)

16:00                     raut, neformální diskuzePrezentace jednotlivých příspěvků:

 

Odborná komise

Živá příroda

Tomáš Macháček, Jan Černý, Lucie Diblíková

Lidské tělo a medicína

Mischa Votruba, Petr Jedelský

Hi-Tech

Karel Janeček, Martin Ducháček, Vojtěch Mádr

Chemická a fyzikální kouzla

David Hurný, Petr Motloch, Jan Kotek

Vědy o Zemi

Barbora Šejblová, Gunther Kletetschka

 

 

Publikováno: Neděle 20.10.2013 09:20

Akce dokumentů