E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDen otevřených dveří Přírodovědecké fakulty UK

Pro všechny zájemce o studium přírodních věd na naší fakultě z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, pořádá naše fakulta 22.1.2015 Den otevřených dveří. S naší fakultou, jejími prostory i pedagogy se můžete seznámit prostřednictvím pestrého programu ve čtvrtek 22. ledna mezi 10 a 15 hodinou.

 

Na adepty studia chemie čeká i řada zajímavých pokusů vedených našimi odborníky. Foto: Petr Jan Juračka

 

Co všechno se u nás dozvíte?

 • veškeré detaily o studiu bakalářských a magisterských studijních programů a oborů
 • podrobnosti o přijímacím řízení, studiu i vědě

Pedagogové a studenti naší fakulty vám odpoví na:

 • otázky týkající se vlastního studia i následného uplatnění v praxi
 • otázky týkající se přijímacího řízení
 • vše ostatní, co vás bude zajímat

Představíme vám:

 • garanty jednotlivých studijních programů a oborů a budete mít možnost si promluvit i s našimi studenty všech stupňů studia

Seznámíme vás:

 • se zaměřením jednotlivých vědních oborů, aktuálními tématy výzkumu i významem těchto oborů pro člověka

 

Návštěvníci Dne otevřených dveří mohou nahlédnout i do mineralogických sbírek, které se nacházejí v budově Albertov 6. Foto: Petr Jan Juračka

 

Program přednášek:

 

BIOLOGIE A SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY

Studijní obory: Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Molekulární biologie a biochemie organismů

KDE? Viničná 7, posluchárna Fotochemie a Zoologická posluchárna

KDY? od 10:00, 11:30 a 13:00 poběží třikrát za sebou stejná přednáška následovaná komentovanou exkurzí po katedrách a na specializovaná sekční pracoviště (od 11:30, 13:00 a 14:30)

CHEMIE, BIOCHEMIE, KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA

Studijní obory: Chemie, Medicinální chemie, Chemie životního prostředí, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Klinická a toxikologická analýza, Biochemie

KDE? Hlavova 8, posluchárna CH1

KDY? od 10:00 a 12:00 poběží dvakrát za sebou krátká úvodní přednáška následovaná chemickou show následovaná komentovanou exkurzí po jednotlivých pracovištích

O studiu chemie u nás na fakultě se mnohé dozvíte i z tohoto videa.

 

EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Studijní obor: Ochrana životního prostředí

KDE? Benátská 2, Krajinova posluchárna

KDY? 13:00, pro zájemce budou následovat exkurze do laboratoří GIS, Environmentální chemie a Kvality ovzduší

 

GEOGRAFIE

Studijní obory: Fyzická geografie a geoinformatika, Geografie a kartografie, Geografie se zaměřením na vzdělávání, Sociální geografie a geoinformatika, Demografie – sociální geografie, Demografie – ekonomie, Demografie – sociologie

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna

KDY? od 12:00 prezentace Demografie, od 13:00 prezentace Geografie, po přednáškách následují komentované exkurze po jednotlivých pracovištích

Doprovodné přednášky:

10.00 – 11.00 "Co lze vyčíst z populační pyramidy?" (Levá rýsovna, Albertov 6)

11.00 – 12.00 "Je pro nás Islámský stát hrozbou?" – dění na Středním východě v geopolitických souvislostech (Levá rýsovna, Albertov 6)

12.00 – 13.00  "Přírodní rizika všude kolem nás" (Levá rýsovna, Albertov 6)

 

GEOLOGIE

Studijní obory: GeologieGeologie se zaměřením na vzděláváníHospodaření s přírodními zdrojiPraktická geobiologieGeotechnologie

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna

KDY? od 10:00 proběhne přednáška následovaná exkurzí po jednotlivých pracovištích. Představíme vám studijní obory zajišťované geologickou sekcí – Geologie, Hospodaření s přírodními zdroji, Praktická geobiologie, Geotechnologie a Geologie se zaměřením na vzdělávání. Seznámíme vás s našim korespondenčním seminářem Kamenožrout. Předvedeme vám vybavení sloužící k výuce – polarizační mikroskopy, lupy, speciální analyzátory, seizmograf, budete si moci prohlédnout mikrofosilie, navštívit Chlupáčovo muzeum historie Země a prohlédnout si též naše mineralogické sbírky.

 

Doprovodný program:

Po dobu Dne otevřených dveří jsou otevřena muzea a sbírky:

Hrdličkovo muzeum člověka (Viničná 7) - v časech 10:00, 11:30, 13:00 a 14:30 bude organizována  prohlídka s průvodcem

Chlupáčovo muzeum historie Země (Albertov 6) 

Mineralogické sbírky (Albertov 6)

 

V budově Viničná 7, v níž sídlí biologická sekce fakulty, mohou zájemci navštívit Hrdličkovo muzeum člověka.  Foto: Petr Jan Juračka

Spojení MHD:

 • Benátská 2, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + TRAM č. 6, 18, 24 do zastávky Botanická zahrada
 • Viničná 7, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + BUS č. 291 do zastávky Viničná nebo Metro trasa C do stanice I.P.Pavlova + BUS č. 291 do zastávky Viničná
 • Albertov 6, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + TRAM č. 6, 18, 24 do zastávky Albertov
 • Hlavova 8, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + TRAM č. 6, 18, 24 do zastávky Albertov

Parkování:

 • Viničná 7, Praha 2 -  parkování (placené) v ulici Viničná
 • Benátská 2, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst) nebo Viničná
 • Albertov 6, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst)
 • Hlavova 8, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst)
 • Mapa okolí Albertova

 

Chemie dokáže facinovat nejen intelekt, ale leckdy je i pastvou pro oči. Foto: Petr Jan Juračka

 

Na všechny se velmi těšíme!

Pedagogové a studenti Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Publikováno: Pátek 09.01.2015 10:00

Akce dokumentů