E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCisco Connect 2015 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ESEJ

Internet věci (Internet of Things) je jednou technologických vizí, které se postupně posunují z myšlenkového světa vizionářů do reality. Pokud jste přesvědčeni, že k této vizi máte co říct, neváhejte své myšlenky sepsat a zaslat organizátorům soutěže. Na autory nejlepších esejů čekají zajímavá ocenění.

 

 

„Internet of Things“ od Wilgengebroed on Flickr, licencováno pod CC BY 2.0 via Wikimedia Commons  

 

 

Společnost CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. (dále jen CISCO) ve spolupráci se společností Intel Czech Tradings, Inc. (dále jen INTEL) vyhlašují soutěž o nejlepší esej na téma „Internet of Things“.

 

Téma soutěže:

INTERNET OF THINGS: co si představujete pod tímto pojmem, jak funguje, jeho zapojení v běžném životě, jaké jsou Vaše vize a představy o jeho využití teď či v budoucnosti.

Česky Internet věcí (IoT) je v informatice označení pro propojení vestavěných zařízení s Internetem. Propojení zařízení by mělo být zejména bezdrátové a mělo by přinést nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými systémy a též přinést nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb.

 

Komu je soutěž určena:

Soutěže se mohou účastnit studenti středoškolského, bakalářského, magisterského nebo doktorského studia ve věku 16 – 35 let na libovolné škole či akademické instituci.

 

Přihlášky a průběh soutěže:

 • Esej do soutěže zasílejte e-mailem na kontaktní adresu soutěže, viz níže.

 • Esej dodejte v elektronické podobě (nejlépe v PDF) včetně případných příloh. Maximální rozsah jsou 4 normované strany.

 • K e-mailu připojte motivační dopis a stručný strukturovaný životopis.

 

Průběh soutěže a vyhlášení výsledků:

Ze soutěžních prací bude vybráno nejvýše pět finalistů, kteří budou obeznámeni s výsledky nejpozději do 15. 3. 2015. Výsledky budou oficiálně vyhlášeny na konferenci Cisco Connect 2015, která se bude konat 24. 3. 2015 v Clarion Congress Hotel Praha.

V případě zájmu bude mít autor vítězné práce možnost představit svou práci na konferenci během keynote přednášky. Přednáška je očekávána v českém jazyce v rozsahu max. 5 minut.

 

Ocenění:

Pět finalistů získá dvoudenní registraci na konferenci Cisco Connect 2015, která se koná 24. 3. – 25. 3. 2015 v  Clarion Congress Hotel Prague.

Vítěz též získá smart hodinky Basis Peak se značkou Intel Inside.

 

Kritéria hodnocení:

 • Hloubka porozumění tématu

 • Originalita řešení

 • Praktičnost řešení

 • Přínos k pokroku v tematické oblasti

 

Hodnotící komise:

Ivo Němeček – Cisco

Pavel Křižanovský - Cisco

Adam Raška – Intel

Pavel Svoboda – Intel

Jakub Hynek – Madison PA

Jan Lodl – Madison PA

Jiří Peterka - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

 

Termíny přihlášek a vyhlášení výsledků:

Přihlášky budou přijímány do 5. března 2015.

Vyrozumění finalistů do 15. března 2015.

Prezentace vítěze na konferenci Cisco Connect 24. března 2015 v odpoledních hodinách.

 

Ostatní ustanovení
 

 • Zasláním eseje účastník soutěže vyjadřuje souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se v případě postupu do finále představit svou práci formou krátké prezentace v rámci programu.

 • Finalisté dále souhlasí se zveřejněním svého jména a dodaných materiálů na Cisco webu, facebooku či v jiných materiálech spojených s konferencí Cisco Connect 2015.

 • Veškeré dodané materiály budou použity pouze pro účely soutěže „Cisco Connect 2015 soutěž o nejlepší esej“, v souladu se soutěžními podmínkami.

 • Účastník může ze soutěže odstoupit kdykoliv do data ukončení soutěže.

 

 

Kontakt

Pro zaslání soutěžní práce, ale i v případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Madison Public Affairs s.r.o.

Jakub Hynek
e-mail: hynek@madisonpa.cz
telefon: 251 091 211
 

Více informací na www.ciscoconnect.cz nebo na facebooku.

 

Publikováno: Sobota 07.02.2015 18:15

Akce dokumentů