E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníChemie lásky - Michael Londesborough a Martin Hilský, 14. února 2013 od 16,30 hodin, posluchárna CH1, Hlavova 8, Praha 2

Jak oslavit svátek zamilovaných "po vědecku"? Na přednášce s názvem Chemie lásky z cyklu Chemické čtvrtky. Přednáška je skutečně unikátní, protože se jedná o komponovaný pořad, který povedou dvě významné osobnosti české vědy a odborníci na slovo vzatí, ovšem ze dvou zcela odlišných směrů!
Čas 14.02.2013
od 16:30 do 19:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Na podstatu lásky se podívá Dr. Michael Londesborough, Ph.D. z Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČRm který uplatní pohled chemika a vysvětlí, proč a jaké chemické pochody lásku doprovázejí. Profesor Martin Hilský, CSc., dr. h. c.nám zprostředkuje pohled Williama Shakespeara a nastíní všechny podoby lásky, jak je Shakespeare zachytil ve svých Sonetech a dramatech.

Co je to láska a proč milujeme? Už celá tisíciletí hledají básníci, pěvci, filozofové, ale především sami "postižení", tedy zamilovaní, na tuto otázku odpověď. Chcete znát pravdu? Otevřená, tvrdá a nesentimentální fakta zazní z úst chemika Michaela. Všechny ty řečičky o hlubokém citu, touze a citech drásajících srdce, to vše jsou jen dovedně a "promyšleně" nastražené a použité nástroje, jimiž nejen nás, ale všechny živé organismy na této planetě dokonale ovládá jediná gigantická molekula života, DNA. Pan Martin Hilský odtajní skryté významy Shakespearových veršů, které bychom jen stěží sami rozpoznali. Všichni pragmatici budou jistě překvapeni, jaké poselství lásky ten večer zazní.

Profesor Martin Hilský vystudoval anglistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Linacre College v Oxfordu; na pražské anglistice dodnes působí jako profesor anglické literatury. Za své vynikající překladatelské, esejistické, literárněhistorické a pedagogické dílo obdržel celou řadu ocenění – mj. Řád britského impéria (2002), Cenu Toma Stopparda (2002) či Cenu Josefa Jungmana (1997). Zvláštní zmínku zaslouží jeho úsilí shakespearovské: během čtvrtstoletí dokázal přeložit kompletní dramatické dílo Williama Shakespeara, což je výkon zcela mimořádný i ve světovém měřítku. Podstatnou část svých shakespearovských překladů doprovodil brilantním komentářem; nezanedbatelně se rovněž podílel na mnoha shakespearovských projektech a inscenacích pro divadla, Český rozhlas i Českou televizi.

Vedle Shakespeara se ovšem věnuje mnoha dalším autorům a tématům, od angloamerické poezie a dramatu přes prózu až k literární kritice, jak výmluvně dokládají jeho knihy Angloamerická „nová“ kritika (1976), Současný britský román (1992), Modernisté (1995), kniha esejů Rozbité zrcadlo (2009) i jeho nesčetné studie, předmluvy, doslovy i články. Pan Martin Hilský píše nádhernou češtinou s nesmírným švihem, moudrostí a humorem. Živé setkání s touto výjimečnou osobností nic nenahradí, ale přiblížit ho může kniha rozhovorů Martin Hilský – Když ticho mluví (2007).

Michael Londesborough je spoluautorem a moderátorem populárně vědeckého týdeníku České televize „Port“, o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských oborů. Připravuje i pravidelný vědecký cyklus Michaelovy experimenty. Michael pracuje v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR a vedle své výzkumné práce se zaměřuje na zpřístupňování vědy široké veřejnosti a vyučování mladých lidí. V této oblasti má nemalé úspěchy, o čemž svědčí i cena Akademie věd ČR z roku 2009 za popularizaci vědy – Medaile Vojtěcha Náprstka. 

Registrovaní Přírodovědci, kteří si přinesou své Deníky přírodovědce, pochopitelně získávají razítko za účast na této přednášce pro (nejen) zamilované :-).

 

Chemie lásky

 

KDY? 14. února v 16:30 hod.

KDE? posluchárna CH1, Chemický ústav (Hlavova 8, Praha 2)

 

 

 Chemie lásky v médiích: aktuálně.cz

                                              ČT 1 Události  

 

 

 

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 14.02.2013 17:50

Akce dokumentů