E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme všem nově jmenovaným profesorům!

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v pátek 21. února s účinností od 1. března osmdesát pět nových profesorů vysokých škol. Mezi nimi i šest z Přírodovědecké fakulty UK.

Rektor UK profesor Tomáš Zima na jednání s prezidentem ČR Milošem Zemanem ve čtvrtek 20. února hovořil o kvalitě vysokoškolského vzdělávání a také o procesu jmenování profesorů. Prezident vysvětlil rektorovi své důvody, proč odmítá mechanicky podepisovat předkládané návrhy jmenovacích listin, a ujistil ho, že během čtvrtka podepíše čekajícím profesorům jejich nominace.

Osmdesát pět nových profesorů vysokých škol prezident republiky Miloš Zeman nakonec jmenoval v pátek 21. února s účinností od 1. března. Mezi nimi i šest profesorů z Přírodovědecké fakulty UK. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Kdy budou čekající profesoři jmenováni, bude upřesněno. Seznam budoucích profesorů zde.

Prezident Zeman při setkání s rektorem UK popřál prestižní české a světové univerzitě hodně úspěchů v dalším rozvoji.

 

Z Přírodovědecké fakulty UK byli jmenováni :

doc. RNDr. Jiří DĚDINA, DSc.
pro obor: analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

doc. Ing. Michal HOCEK, CSc., DSc.
pro obor: organická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

doc. RNDr. Petr NACHTIGALL, PhD.
pro obor: fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

doc. Mgr. Jana ROITHOVÁ, Ph.D.
pro obor: organická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

doc. RNDr. Evžen STUCHLÍK, CSc.
pro obor: environmentální vědy
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

doc. Dr.rer.nat. Friedo  ZÖLZER
pro obor: environmentální vědy
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

Zdroj: www. hrad.cz, OVV RUK

Publikováno: Úterý 25.02.2014 12:00

Akce dokumentů