E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme týmu Mgr. Barbory Křížkové k získání 3. místa v mezinárodní vědecké a vzdělávací soutěži Quarry Life Award!

V pondělí, 5. listopadu 2012, proběhlo v brněnském Pavilonu Anthropos slavnostní vyhlášení výsledků národního kola mezinárodní vědecké a vzdělávací soutěže Quarry Life Award. Cílem soutěže byla podpora biodiverzity v průběhu těžby i v procesu rekultivace, ale také osvěta a posílení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor.

 

V České republice se do soutěže přihlásilo 25 návrhů. Odborná porota vybrala pět postupujících projektů, jejichž autoři měli možnost po dobu šesti měsíců uskutečnit své výzkumy v lomech a pískovnách společností Českomoravský cement, a.s. a Českomoravský štěrk, a.s.

3. místo a cenu 1 500 euro získal tým pod vedením Mgr. Barbory Křížkové za projekt „ Aktivní těžba vápence a její pozitivní dopad na biodiverzitu lomu a jeho okolí".

Cílem projektu Mgr. Křížové bylo prozkoumat heterogenitu prostředí a s ní spojenou druhovou bohatost v lomu Špička na okraji Českého krasu. Autorský tým mapoval v průběhu roku vegetaci a typy stanovišť v lomu a jeho okolí, pozornost byla věnována také výskytu invazních druhů rostlin. Stěžejní  částí práce pak byl entomologický průzkum, se zvláštním zřetelem na hálkotvorný, fytofágní a opylující hmyz. Výstupem projektu byl seznam nalezených živočichů v lomu a jeho okolí, popis  jednotlivých typů stanovišť a krajinných prvků a jejich významu pro biodiverzitu.  Na základě výzkumu byla navržena managementová opatření během a po ukončení těžby, tak aby podpořila výskyt některých druhů. Součástí návrhů byly také zásahy vedoucí k omezení nebo eliminaci invazních druhů rostlin na lokalitě, protože ty často biodiverzitu naopak potlačují.

 

Quarry Life Award

 

Všechny uskutečněné projekty dále postupují do mezinárodního kola, kde se utkají o přízeň mezinárodní  poroty s ostatními projekty z dalších 18 zemí patřících do skupiny HeidelbergCement. Celosvětoví  vítězové budou potom vyhlášeni 13. prosince 2012 v německém Heidelbergu. 

 

Quarry Life Award Hadrava

Jelikož dva české projekty získaly stejný počet bodů, byla udělena dvě 3. místa. Na druhém třetím místě se umístil projekt "Aktivní těžba vápence a její pozitivní dopad na biodiverzitu lomu a jeho okolí". Ocenění a šek na 1 500 euro převzal člen týmu pan Jiří Hadrava. 

  

 

Quarry Life Award 2

 Těsně před vyhlášením vítězů :-)                                          Zdroj: http://www.facebook.com/HeidelbergCementCR

 

 

 

 

Publikováno: Pondělí 12.11.2012 00:00

Akce dokumentů