E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme týmu doc. RNDr. Jana Brábka, Ph.D. a RNDr. Daniela Rösela, Ph.D. k získání prestižního grantu!

Laboratoři invazivity nádorových buněk (doc. Brábek, dr. Rösel) z Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK se podařilo v konkurenci 59 skupin získat prestižní grant Prinicipal Investigator Award of The Kellner Family Foundation za projekt s názvem Analýza plasticity invazivity nádorových buněk.

 

"Metastáze jsou hlavní příčinou úmrtí na nádorová onemocnění (přímo či nepřímo jsou zodpovědné za úmrtí na nádorová onemocnění v 90% případů!). Invazivita nádorových buněk - tj. schopnost nádorových buněk pronikat pres mezibuněčnou hmotu do okolí - je kritickým aspektem metastazování. Nádorové buňky mohou invadovat mezibuněčnou hmotu několika způsoby - mezi těmito způsoby jsou buňky navíc dle potřeby schopny přecházet - tato schopnost je popisována jako plasticita invazivity nádorových buněk. Cílem projektu je lepe porozumět plasticitě invazivity nádorových buněk a vybrat v rámci signálních drah, zodpovědných za plasticitu možné cíle pro protimetastatickou léčbu"¨uvedl k projektu jeden z jeho autorů doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D..

 

rakovina d.

 

 

Více o Laboratoři  invazivity nádorových buněk:

http://www.natur.cuni.cz/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/laborator-invazivity-nadorovych-bunek

 

KF logo v

 

THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, přispívá k rozvoji společnosti, zlepšuje kvalitu života lidí a pomáhá ostatním k úspěchu.

 

Více o projektu THE KELLNER FAMILY FOUNDATION:

http://www.kellnerfoundation.cz/index.php?page=195

 

Více o nadaci THE KELLNER FAMILY FOUNDATION:

http://www.kellnerfoundation.cz/index.php?page=31

 

Rozhovor na ČRo Leonardo: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2756502

Vědci odhalili princip metastáz – jsou jako vojsko: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/media-s-nami-a-o-nas-vedci-odhalili-princip-metastaz-2013-jsou-jako-vojsko-24.10.2012-mlada-fronta-dnes

 

 

 

 

 

 

Publikováno: Pondělí 12.11.2012 00:00

Akce dokumentů