E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme! Technologický gigant ocenil biologa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Inovátor v oblasti technologií, spoluzaložený inovátorem Wernerem von Siemensem, dokáže ocenit nejen technické aplikace přírodovědy, ale i základní výzkum a výchovu nastupující vědecké generace. Cena Wernera von Siemense v kategorii „Nejlepší pedagogický pracovník“ letos putovala českému buněčnému biologovi a imunologovi doc. RNDr. Janu Černému, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Pro studenty či již velkou řadu absolventů biologických oborů Přírodovědecké fakulty UK je nejen jméno, ale i nezaměnitelná postava Jana Černého velmi dobře známá. Jeho pedagogické působení na fakultě je až nebývale rozsáhlé. Bez nadsázky lze říci, že prakticky všichni, kdo na biologických oborech přírodovědecké fakulty dnes působí a jsou mladší zhruba 35 let, mají ve svých indexech hned několik podpisů Jana Černého.

Černý Siemens

Zleva: Mgr. Tomáš Hruda, náměstek MŠMT pro vysoké školy a výzkum Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel společnosti Siemens, doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

O tom, že se mínění odborné poroty letos výjimečně dobře shoduje s názorem významné části veřejnosti, svědčí i to, že je letošní laureát již nositelem ceny Studentského velemloka, která se uděluje na základě studentského hlasování nejlepší přednášce na Přírodovědecké fakultě. Cenu, jíž jistou ironií osudu kdysi sám napomáhal na svět, mu propůjčili studenti v roce 2010 za přednášku Histologie/Cytologie, která je součástí základních kurzů v bakalářském cyklu biologických oborů Přírodovědecké fakulty UK.

Černý Siemens 2

Jan Černý s cenou Wernera von Siemense

„S Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy jsem spjatý prakticky od střední školy - můj první kontakt s ní a zejména s jejími pedagogy mi zprostředkovala účast na biologických olympiádách. Své první pedagogické krůčky jsem zde dělal již jako student magisterského studia, během něhož jsem pomáhal dr. Máchovi vést praktická cvičení z imunologie. Od roku 1998 vyučuji společně s kolegou Františkem Půtou základní přednášku z Biologie buňky. Postupně se přidala základní přednáška z histologie, poté pokročilé přednášky z imunologie pro magisterský i postgraduální stupeň. Ruku v ruce s tím jdou i laboratorní cvičení, která považuji za velmi důležitou, nikoliv jen rutinní součást studia, navíc nehodnou docentské pozice,“ popisuje svou kariéru na Přírodovědecké fakultě UK Jan Černý.

Současně je Jan Černý i plodným vědcem, který má na svém kontě autorství a spoluautorství 44 odborných článků z oblasti buněčné biologie a imunologie. Jeden z nich, jehož základy vznikly během studijního pobytu na Harvard Medical School, byl publikován v nejprestižnějším vědeckém časopise Nature.[i] Vedle vědeckého výzkumu a odborné publikační činnosti se Jan Černý věnuje i publikacím popularizačního charakteru, zejména v časopise Vesmír, v němž je i členem redakční rady.

Kromě psané popularizace se Jan Černý stále rozsáhle věnuje rozvíjení talentované mládeže, a to především prostřednictvím biologických olympiád a projektu Otevřená věda, který spoluzakládal. Tento projekt si klade za cíl otevřít laboratoře vědeckých institucí středoškolským studentům.

Český Siemens prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense podporuje zájem mladé generace o vědu a výzkum, oceňuje špičkové pedagogy za jejich přínos oboru, výchovu mladé generace a nové učební metody. Jan Černý dlouhodobě přispívá k zvyšování zájmu o přírodní vědy u všech generací a zcela jedinečná je i jeho výzkumná a publikační činnost,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti Siemens.

O ceně Wernera von Siemense

Cenu za excelenci Wernera von Siemense vyhlašuje společnost Siemens, s.r.o. od roku 1998 a to ve spolupráci Akademií věd České republiky, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým a Univerzitou Karlovou.  Nejvyšší představitelé těchto institucí jsou garanty jednotlivých kategorií a předsedy porot. Záštitu nad cenou, která je dnes vyhlašována v šesti kategoriích, převzal mistr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ocenění se vyhlašují během slavnostního večera v prostorách Betlémské kaple a jsou spojeny s finanční prémií. Během patnácti ročníků ocenila 233 laureátů a podpořila tak českou vědu částkou téměř 6 milionů korun.

 

Cena Siemens

Plaketa Ceny Wernera von Siemense

Kategorie Ceny Wernera von Siemense 2013

  1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  2. Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
  3. Nejlepší pedagogický pracovník
  4. Nejlepší diplomová práce
  5. Nejlepší disertační práce
  6. Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá ve spolupráci se Siemens[i] Boes M, Cerny J, Massol R, Op den Brouw M, Kirchhausen T, Chen J, Ploegh HL T-cell engagement of dendritic cells rapidly rearranges MHC class II transport. Nature. 2002 Aug 29;418(6901):983-8.

Publikováno: Pátek 07.02.2014 10:20

Akce dokumentů