E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme prof. Martinu Hamplovi a prof. Zdeňku Pavlíkovi k získání stříbrné medaile hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy udělilo stříbrnou medaili hl. m. Prahy prof. RNDr. Martinu Hamplovi, DrSc. a prof. Ing. Zdeňku Pavlíkovi, DrSc., z geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK, jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu hlavního města Prahy ve světě.

Stříbrné medaile hl. m. Prahy uděluje Zastupitelstvo HMP na návrh Komise RHMP pro čestná občanství a ceny hlavního města Prahy. Udělují se občanům, jejichž život a působení mají velmi úzký vztah k hlavnímu městu Praze a jsou spojeny s peněžitou částkou ve výši 100 tisíc Kč.

Ve středu 1.10.2014 byly v Brožíkově sále na Staroměstské radnici slavnostně předány stříbrné medaile hl.m. Prahy Foto: Dana Fialová

Medaile předal prof. Martinu Hamplovi a prof. Zdeňku Pavlíkovi pražský primátor Tomáš Hudeček v Brožíkově sále Staroměstské radnice ve středu 1.10.2014.

Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. ( * 1931)

Emeritní  profesor Univerzity Karlovy v Praze, přední český demograf a učitel mnoha současných demografů, sociálních geografů a představitelů dalších sociálních í přírodovědných disciplín. Na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze nastoupil v roce 1964. Od té doby působí na pražském Albertově prakticky nepřetržitě, s výjimkou tříletého pracovního pobytu v Populační divizi OSN v New Yorku na přelomu 60. a 70. let. Počátkem 80. let spolu s dalšími předními evropskými demografy Dirkem J. van de Kaa a Nico van Nimwegenem z Nizozemska, Guillaumem Wunschem z Belgie, Charlotte Höhn z Německa a Andrasem Klingerem z Maďarska založili Evropskou asociaci pro populační studia (EAPS). Profesor Pavlík se významně podílel na rozvoji prakticky všech oblastí československé a české demografie, a to po větší část druhé poloviny 20. století. Patřil mezi zakládající členy Československé demografické společnosti.

Prof. Pavlík přebírá z rukou primátora hl.m.Prahy Tomáše Hudečka stříbrnou medaili Foto: Dana Fialová

 

Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.  (*1940)

Vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zabývá se teoretickou geografií, geografií obyvatelstva a regionálním rozvojem. Je členem Academia Europeana a Učené společnosti ČR. V současnosti působí na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK. Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. je právem pokládán za klasika a doyena oboru, který sám pomáhal v Korčákových stopách rozvíjet, a který má i díky němu dnes velmi početnou a kvalitní samostatnou katedru. 

Primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček předává prof. Martinu Hamplovi stříbrnou medaili Foto: Dana Fialová

 

 

 

Publikováno: Pátek 03.10.2014 16:20

Akce dokumentů