E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme Martinu Černému!

Fotografie Šidélka ruměnného od Martina Černého vyhrála v soutěži British Dagonfly Society a byla otištěna v The Times.

O tom, že je na naší fakultě nemálo vynikajících fotografů není pochyb. Jejich fotografie jsou na tak vysoké úrovni, že vítězí i na poli mezinárodním. Jedním z nich je i Martin Černý z Katedry ekologie PřF UK, který léta jediněčným způsobem fotí vážky a šídla. Jeho fotografie Šidélka ruměného vyhrála v soutěži vyhlášené British Dagonfly Society. Následně byla tato fotografie otištěna i v The Times. Martin Černý je  hlavním koordinátorem soutěže Věda je krásná.

 

Šidélko ruměnné

Fotografie Šidélka ruměnného (Pyrrhosoma nymphula)  Martina Černého, s níž vyhrál soutěž vyhlášenou British Dagonfly Society

 

"Šidélko ruměnné je velmi krásné šidélko, které je navíc pozoruhodné tím, že jako jedna z mála evropských vážek žije snad úplně všude, od horkého Atlasu za polární kruh, od lesních potoků po zarostlé rybníky. Včetně rybníčků a nádržek v naší botanické zahradě na Slupi, kde se objeví už v druhé půlce dubna..." dodal k  fotografii Martin Černý.

 

Šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula) létá od konce dubna do začátku srpna. Druh se řadí mezi tzv. jarní druhy což znamená, že poslední instar před vylíhnutí přezimuje, tím pádem můžeme líhnutí pozorovat i brzy z jara. Je těžké spatřit tohle šídélko sedící v porostu. Larvy se dají lehce rozeznat podle širšího a mohutnějšího těla a na listových přívěscích zadečku najdeme tmavou skvrnu ve tvaru X. Osidluje různé typy stojatých vod. Upřednostňuje život v menších lesních tůňkách nebo lomech. Nemá rádo rychle tekoucí vody. Živí se drobným hmyzem jako jsou například komáři. Vývoj larev je jednoletý nebo dvouletý. Páření probíhá na rostlinách nad vodou. Kladení se odehrává za doprovodu samce nebo bez něj. Při kladení jsou schopny vydržet pod hladinou až hodinu. Počet nakladených vajíček bývá v průměru kolem 700kusů. ( Zdroj: Příroda objektivem)


The Times

Článek v The Times

 

Martin Černý

Martin Černý   Foto: Věda je krásná

 

Martin Černý  je vítězem  1. a 2. ročníku soutěže Věda je krásná v kategorii „Vědecká fotografie“ a nyní i jejím  hlavním koordinátorem. Fotografování (hlavně vážčích letovek) patří k jeho nejoblíbenějším činnostem, které se mu daří skloubit s profesními zájmy – ekologií planktonu, hydrobiologií a studiem biologie vážek. http://www.dragonflies.cz/

 

Blahopřejeme Martine!

 

 

Publikováno: Pondělí 11.03.2013 18:00

Akce dokumentů