E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme! Kateřina Kopalová získala Bolzanovu cenu

Mezi autorkami excelentních studentských prací, které 19. prosince 2013 převzaly Bolzanovu cenu je i přírodovědkyně Mgr. Kateřina Kopalová z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK.

Vyvrátit všeobecně uznávanou teorii, že rozsivková flóra se v antarktické oblasti skládá z převážně kosmopolitních druhů, se podařilo Kateřině Kopalové analýzou vzorků z jezer, potoků, mokřadů a mechů, které pocházely z ostrovů Livingston a Jamese Rosse. Autorka práce o rozsivkách (Bacillariophyta), jedné z nejrozmanitějších skupin řas v antarktické oblasti, si povzdychla, že přestože se jedná o tak důležitou skupinu, její diverzitě, ekologii a biogeografii v oblasti maritimní Antarktidy bylo věnováno jen málo pozornosti.

Bolzanovu cenu převzaly 19. prosince přírodovědkyně Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D., lékařka PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., a lingvistka PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D.

Mgr. Kateřině Kopalové srdečně blahopřejeme!

 

Mgr. Kopalová

Mgr. Kateřina Kopalová přebírá z rukou prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. Bolzanovu cenu za  výzkum Taxonomy, ecology and biogeography of aquatic and limno-terrestrial diatoms ((Bacillariophyta) in the Maritime Antarctic Region     Zdroj: iForum

"Bolzanova cena" je soutěží odborných a vědeckých prací vypracovaných studenty UK v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia v oborech právních, ekonomických, matematických a společensko-vědních, akreditovaných na UK. Je otevřena všem studentům uvedených studijních oborů.

Soutěžní práce musí být uchazeči zpracovány v průběhu studia a na jeho základě. Musí se jednat o objevné původní práce s tvůrčím obsahem. Při jejich posuzování se hodnotí následující kritéria - originalita myšlenky, novost přínosu pro rozvoj poznání, kvalita provedení práce po stránce obsahové i po stránce formální a metodická vyspělost.

Více informací naleznete ZDE

 

 

Publikováno: Pondělí 06.01.2014 11:30

Akce dokumentů